Konu:3-9 Kasım Organ Nakli Ve Bağışı Haftası'na, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'na Ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un Yaptığı Açıklamasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:14
Tarih:06/11/2018


3-9 Kasım Organ Nakli ve Bağışı Haftası'na, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'na ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; hayırlı çalışmalar diliyorum hafta hasebiyle.

Ben de organ nakli üzerine bugün konuşmak istiyorum. 3 ve 9 Kasım tarihleri Organ Nakli ve Bağışı Haftası. 1979 yılında aslında hukuki altyapısı ülkemizde şekillenen organ nakli dünyanın gelişmiş ülkelerine nazaran Türkiye'de çok erken hayat bulmuş bir müessese. Günümüzde bakıldığı zaman, Türkiye'de organ nakli yapılan hem kapasite hem de alınan neticelere bakıldığında dünyada ilk 3'e giriyor Türkiye ve devamında baktığımızda da bu kadar başarılı bir çalışmada elbette hekimlerimizin çok büyük katkısı var ama en büyük teşekkür bağışçılara ve bağışçı yakınlarına diye düşünüyorum. Rakam vermek gerekirse Türkiye'de senede 4.500 tane organ nakli gerçekleşiyor. Bunlardan 77 tanesi böbrek, 43 tanesi karaciğer, 14 tane kalp, 5 akciğer nakli yapılıyor yani sayı olarak bakıldığı zaman en önemlilerini bunlar oluşturmakla beraber 4.500 tane nakil başarıyla gerçekleşmiş durumda Türkiye'de ve canlıdan canlıya oranlandığında yüzde 80 oranında fakat kadavradan nakillerde ciddi bir azlık var, yüzde 25 ila 30 arasında kadavradan nakiller mevcut. Doğrusu bu konuşmayı yapmamın en önemli sebebi, biz milletvekillerinin özellikle organ nakli konusunda toplumda duyarlılığı artırmak konusunda bir görevi, vazifesi olduğu kanaatindeyim. Aynen canlıdan nakillerdeki sayının artması gibi kadavradan nakillerde de özel bir hassasiyetin gerektiği kanaatindeyim, bunu paylaşmak istedim.

Ayrıca bugün Genel Kurulda lösemiyle alakalı hafta vesilesiyle tüm milletvekillerimizde ortak oluşan hassasiyeti ben de paylaşıyorum. Anneler ve evlatları için çok zahmetli, ıstıraplı, "Ben hasta olayım ama evladım olmasın." diyen özellikle anne babalar için son derece zor bir süreç, hastalık.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Zengin, devam edin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Bu manada toplumsal olarak da her birimize ayrıca görevler düştüğü kanaatindeyim.

Son olarak da tabii, CHP'den mevkidaşımız, grup başkan vekili arkadaşımızın Muğla ve Tekirdağ üzerinden yaptığı konuşmaya bir cümle ifade etmek isterim. Doğrusu genel başkanların kullandığı ifadeler çok önemli. Evet, her birimiz insanız, hata yapabiliriz ama çok büyük bir iddiayla bir şey söylendiğinde bu iddianın içerisinde bahsettiğimiz ilin adını doğru telaffuz etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. O da aslında iddianın, liderliğin bir parçası.

Teşekkür ederim.