Konu:Lösemi hastalarının ötekileştirilmemesi gerektiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:14
Tarih:06/11/2018


Lösemi hastalarının ötekileştirilmemesi gerektiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Değerli Başkan.

Değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.

Lösemi kemik iliğindeki kan kökenli hücrelerin anormal, kontrolsüz çoğalması sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Vücut kan üretemediği için çocuklarda kan değerleri düşmeye başlıyor, çocukta kansızlığa bağlı yorgunluk, bitkinlik, hâlsizlik oluyor. Yorgunluk, bitkinlik bulaşıcı bir hastalık değildir. Lösemi hastaları bu hayatın bir parçasıdır, aramızdadırlar, ötekileştirilmemelidirler. Yorgun savaşçılarımıza enerji olmalıyız. Lösemililerin maskeleri toplumu korkutmamalı. Maskeler bir hastalık sembolü değildir, veba değildir. O maskeyi kendi sağlıkları için takıyorlar, mikroplu oldukları için takmıyorlar.

Morale ihtiyacı olan minik dostlarımız, maskeleriyle, maskelerinin ardında gülen yüzleriyle bizim parçamızdırlar. Onların yanındayız, onların farkındayız, onları seviyoruz.