Konu:Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Yaptığı Açıklamasındaki Bazı İfadeleri İle Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Yaptığı Açıklamasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:13
Tarih:01/11/2018


Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadeleri ile Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Doğrusu, buradan baktığım zaman, Sayın Türkkan, ben de aynı şeyden bakıyorum. Bakın, çok net, Meclisimizin bastığı, elimizde, uzak bir yere gitmiyorum, bence rakamlara net bakalım: 2017 yılında başvuru sayısı 17.131, fakat çözüme ulaşma yöntemleri -hemen sayfayı çevirin- 20'nci sayfada alternatif... Sayın Özgür Özel saydı, madde madde saydı burada çünkü tek tip bir çözüme ulaşma yok. Buradan şu anlaşılıyor: Kendisine yapılan başvurulardan 14.746'sına bir cevap vermiş, bir neticeye bağlamış. Oranlarsanız yüzde 85 civarında çıkıyor. Gerekirse bu iş bittikten sonra karşılıklı otururuz, gerekirse Sayın Başkanımız da söyler. Rakam söylüyor, işte Meclisimizin raporu, bire bir aynısı.

Şimdi, benim Özgür Bey'e bir şey söylemem lazım. Şimdi, Gezi meselesine nasıl gelindi tam bilemiyorum ama şimdi oraya geldikleri zaman şu Kabataş hadisesine gelindi.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Bir dakika... Tamamlayalım artık Sayın Grup Başkan Vekili.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Evet, hemen tamamlıyorum.

Bu meseleyi daha uzun konuşmalıyız. Siz gazete röportajları ile Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşmaları karıştırıyorsunuz. Ortada mağduriyeti olan, şikâyetçi olan bir kadın var; kadının ifadeleri başka bir şey, buradan yola çıkarak devam eden soruşturma, yargı süreci başka bir şey, yapılan röportajlar, tartışmalar başka bir şey. Bunlar arasındaki farklılığı gözeterek anlatmanız lazım. Cumhurbaşkanımız hiçbir yerde "Ben görüntüyü gördüm, izledim." böyle bir şey söylemedi.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - "Cuma günü izleteceğim." dedi.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Söylemedi.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - "Cuma günü izleteceğim." dedi.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Konuşuruz, bunları daha detaylı konuşuruz.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Bir araştırma komisyonu kuralım mı, var mısınız Kabataş hakkında?

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Beraber konuşuruz, değerlendiririz. Hukukta bir şikâyeti varsa bir kadının... Sabahtan beri konuşmacılar kadınların hakkı, şikâyet... Hukukta şikâyet mekanizmasının nasıl işleyeceği belli. Şikâyet edilir, devamında savcılık harekete geçer, yapılacaklara bakar. O sebeple yani gazete haberlerinden ortaya çıkan algı üzerinden bu meseleyi artık tartışmayalım, gerçeği konuşalım.