Konu:1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun'un kabulünün 90'ıncı yıl dönümünü kutladığına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:13
Tarih:01/11/2018


1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun'un kabulünün 90'ıncı yıl dönümünü kutladığına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ERKAN AYDIN (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Bugün, dilimizi Arap alfabesinden kurtarıp yeni Türk alfabesine kavuşturan 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun'un kabulünün 90'ıncı yıl dönümü, kutlu olsun. Atatürk'ün kararlılığı, sabrı ve çalışkanlığı bu Harf Devrimi'nin gerçekleşmesinde ve halk tarafından erken bir zamanda kabullenilmesinde etkili olmuştur. Harf Devrimi şekilsel, basit ya da teknik bir değişim değildir, eskinin reddi ya da var olanın, yazımsal bilimsel metinlerin inkârı olarak da değerlendirilmemelidir, aksine yeni bir dil kurgulayıp çağdaş uygarlık düzeyine, bilime ve aydınlanmaya ulaşma çabası olarak algılanmalıdır. Bu nedenle Harf Devrimi aydınlanmanın öncüsüdür. Bu sayede Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha şükranla anıyorum.