Konu:Son Yıllarda Artan İthalatın Ülke Tarımında Söz Sahibi Olan Yozgat Çiftçisini Derinden Etkilediğine Ve Çerezlik Ay Çekirdeğinin Neden İthal Edilmesi Gerektiğini Öğrenmek İstediğine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:12
Tarih:31/10/2018


Son yıllarda artan ithalatın ülke tarımında söz sahibi olan Yozgat çiftçisini derinden etkilediğine ve çerezlik ay çekirdeğinin neden ithal edilmesi gerektiğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ALİ KEVEN (Yozgat) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çok teşekkür ederim.

Ülke tarımımız son yıllarda artan ithalat miktarlarından dolayı can çekişmektedir. Bu durum tarımda söz sahibi Yozgat çiftçisini de derinden etkilemektedir. Ay çekirdeği üreticileri geçen sene ortalama 5 liraya ürün satarken bu sene 3 liraya dahi alıcı bulamamaktadır; binbir emekle ürettikleri ürünleri ellerinde kaldı. Diğer yandan girdi maliyetlerine, gübre ve mazot fiyatlarına ise devasa zamlar yapıldı. Çiftçimiz bir yandan zamlarla, öbür yandan ithalatla boğulmaktadır. Çitçimizi perişan eden bu ithalat politikamızdır. Büyük kısmı Çin'den yapılan çerezlik ay çekirdeği ithalatınız çiftçimizi perişan etmiştir.

Size soruyorum: Çerezlik ay çekirdeğinin ne gibi stratejik bir yönü var da kendi çiftçimizi yok etme pahasına yurt dışından ithalat yapılmaktadır; çıkın, açıklayın Sayın Bakan.

Tarımı topyekûn ithalata boğan siyasi iktidar çiftçiye "Sen üretme, ben ithal ederim." demektedir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)