Konu:Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın 6 sıra sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 6'ncı maddesindeki önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:12
Tarih:31/10/2018


Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın 6 sıra sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 6'ncı maddesindeki önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

İSMET YILMAZ (Sivas) - Sayın Başkanım, biraz önce konuşan hatip bir yanlış bilgi verdi. Kayıtlara giriyor da, ileride birileri Meclisin kayıtlarına bakarak bir çalışma yaparsa yanlış bir çalışma ortaya çıkmasın. Bakın, Cumhuriyet gazetesinin 1 Aralık 2015 tarihli haberi, hemen okuyorum: "Yüksek Askerî Şûranın Aralık toplantısında bir kısım albaylara erken emeklilik kararı çıktı. Daha önce otuz bir yıl üzerinden emekli edilenleri -teamül, yasası yok- otuz yıla alalım çünkü albay sayısı fazladır." denildi. Neden? Albay sayısı şimdi de fazla. Bir piramit oluşturulması için, bir de Yüksek Askerî Şûranın kararını uygulamak için... Bu, komisyondan geçti. Milletvekillerimiz, doğrudur, şûradan çıkan kararı... "Buna Türkiye'nin ihtiyacı var." diye buraya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi dahi bir değişiklik önergesi verdi; lütfen açın, bakın, Meclisin tutanaklarında. Biz diyelim ki buradakini...

Eğer vaktiniz varsa, Sayın Başkanım, lütfen süre verin, hemen okuyayım.

BAŞKAN - Acele etmeyin, ben size süre veriyorum Sayın Bakanım.

İSMET YILMAZ (Sivas) - Peki, teşekkür ediyorum.

"Yapılacak düzenleme kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir subayın görev süresi otuz bir yıldan otuz yıla düşürülecek. Düzenlemelerle albay kadrosundaki yığılmanın azaltılması, Silahlı Kuvvetlerde rütbe yükseldikçe azalan personele dayalı bir komuta yapısı oluşturulmasının hedeflenildiği öğrenildi. Ayrıca, görevinde başarılı olmuş bazı albayların görev süresinin de YAŞ kararıyla uzatılması hedefleniyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan duyuru metnine göre ek ödeme 20 bin TL ile 60 bin TL arasında değişiyor. TSK'de bir subay toplam otuz bir yıl görev yapabiliyor; bu nedenle, görev süresinin otuz yılında olan bir albaya 20 bin lira, yirmi dokuzuncu yılında olana 40, yirmi sekizinci yılında olana 60 bin lira tahmini ödeme yapılacak." diyor. Cumhuriyet Halk Partisinin de önergesi var, "Bu miktarı artıralım." denildi, biz kabul etmedik. Dolayısıyla, bu kararın alındığı dönem hiçbir kimse -Cumhuriyet gazetesi dâhil, CHP dâhil- bunun FETÖ'den dolayı yapıldığını iddia etmedi. Kaldı ki bu yasa daha sonra, darbeden sonra da aynen "Bu, FETÖ'nün bir talebi olmuş olabilir veya o dönemdeki albaylardan FETÖ'yle bağlantısı olmayanlar olabilir, onların tasfiyesini yapmayalım." diye bu kanun, çıkmış olan kanun olağanüstü hâl döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle kaldırıldı, hiçbir zaman da uygulanmadı. Yüce Meclisin bilgilerine sunuyorum.

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)