Konu:Elektrik Dağıtım Özelleştirmelerinden Sonra Artvin’in İlçelerinde Sık Sık Elektrik Kesintileri Yaşandığına Ve Bu Sorunun Çözülmesi Gerektiğine İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:27
Tarih:21/11/2012


ELEKTRİK DAĞITIM ÖZELLEŞTİRMELERİNDEN SONRA ARTVİN’İN İLÇELERİNDE SIK SIK ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDIĞINA VE BU SORUNUN ÇÖZÜLMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Daha önce Enerji Bakanlığına yazılı birkaç kere soru sormamıza rağmen ne yazık ki bu konuda doyurucu bir yanıt alamadık. Özellikle elektrik dağıtım özelleştirmelerinden sonra Artvin ilçelerinde sık sık elektrik kesintileri yaşanmakta, Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli gibi iç ilçelerimizde ve vatandaşın buzdolapları, elektrikli aletleri sık sık bozulmaktadır. Bu konuda yapmış olduğumuz başvurular ne yazık ki sonuçsuz kalmıştır. Bunun yanında, özelleştirmeyi yapan şirket, özellikle yerleşim birimlerinde, köy gibi yerlerde gece aydınlatmalarına ilişkin sokak lambalarını kesmiş bulunmaktadır. Yaban hayatının olmuş olduğu, yani yaban hayvanlarının olmuş olduğu bir coğrafyada, köylerde vatandaş sık sık mağduriyet yaşamakta, gece vakti bir evden bir yere gitmesi zor olmaktadır. Bu nedenle, Sayın Bakanın bu konuya el koymasını ve Artvin'de ortaya çıkan ve Türkiye'nin birçok yerinde enerji dağıtım özelleştirmesinden kaynaklanan bu sorunun, elektrik kesintileri nedeniyle yaşanan bu sorunun ve özellikle bir politika hâline gelen sokak lambaları?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)