Konu:Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:7
Tarih:17/07/2018


Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sayın hatip dedi ki: "Efendim, il müdürünün atamasında Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında sorun çıkıyor." Ya Allah'tan kork, hukukçusun, il müdürünün ataması ne zaman Cumhurbaşkanının onayına sunuldu, kanunda ne zaman Başbakanın onayına sunuldu?

BAŞKAN - Öyle, öyle.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Yani kanunu bilmemek, kamuoyunu bu kadar yanıltmak olmaz ki Sayın Başkan. Böyle bir şey olabilir mi?

BAŞKAN - Sayın Tanal, il müdürünün ataması müşterek kararnameyle çıkıyor, doğrudur.

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (Çankırı) - Sayın Başkanım...

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Müsaade eder misiniz.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Bir dakika... Bir dakika...

İl müdürü, bölge müdürü...

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Cumhurbaşkanının imzası gerekmiyor il müdürünün atamasında Sayın Başkanım.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Gerekiyor, gerekiyor.

BAŞKAN - Gerekiyor, gerekiyor.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Nerede gerekiyor?

BAŞKAN - Bir daha bakın.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Bana çıkartır mısınız bir kanun. Gerekmiyor.

BAŞKAN - Yaptık bu kararı.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Siz onu tasdik ediyorsunuz. Gerekmiyor. Siz mühendissiniz, o da hukuku bilmiyor, ben ne yapayım şimdi?