Konu:Devletin Türk devleti, milletin Türk milleti, bayrağın Türk Bayrağı, dilin de Türkçe olduğuna, Tunceli'de donarak şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dilediğine ve Toprak Mahsulleri Ofisinin fındık alımına ilişkin gündem dışı konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:12
Tarih:31/10/2018


Devletin Türk devleti, milletin Türk milleti, bayrağın Türk Bayrağı, dilin de Türkçe olduğuna, Tunceli'de donarak şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dilediğine ve Toprak Mahsulleri Ofisinin fındık alımına ilişkin gündem dışı konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlamadan evvel yüreğimden geçen bir şeyi burada ifade etmek istiyorum: Tek devlet, adı Türk devleti; tek millet, adı Türk milleti; tek bayrak, adı Türk Bayrağı; tek dil, adı Türkçe. Dolayısıyla, bunun dışında başka hiçbir şey tanımıyoruz, dinlemiyoruz. Herkes bunu böyle bilmeli. (MHP sıralarından alkışlar)

Tunceli'de hayatını kaybeden, 2018 yılında donarak şehit olan askerlerimize rahmet diliyorum, mekânları cennet olsun ama bir şey beni çok incitiyor. Niye hep fakirin çocuğu ölüyor? Niye hep fakirin çocuğu donuyor? Ölüm, Allah'ın takdiridir. Siz hiç Kadıköy'de, Bağdat Caddesi'nde Ferrari'yle çarpışıp ölen fakir çocuğu gördünüz mü? Siz hiç kokain çekerken ölen fakir çocuğu gördünüz mü? Ölümün nereden geldiği, Cenabı Allah'ın takdiridir. Sonra, Allah, şehitliği herkese de nasip etmez. Demek ki şehitliği nasip edeceği sevdiği güzel kulları da vardır. Lütfen, bu şehitliği de siyasete malzeme yapmayalım, hassaten rica ediyorum. Allah mekânlarını cennet etsin.

TMO'nun fındık alımıyla ilgili olarak söz aldım. iki aydan bu tarafa bir mücadele veriyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi, piyasaya girsin; piyasa, bir tekelci firmanın insafına terk edildi." diyoruz. Bu konuda sürekli gündeme getirip tartışıyoruz. Hatta bu konuda Trabzon vekilleri Ahmet Kaya ve Hüseyin Örs'e, yine, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'e de çok teşekkür ediyorum, onlar da bu süreç içerisinde gerçekten ellerinden geldiği, dillerinin döndüğünce bir mücadele verdiler ve netice itibarıyla "TMO fındık taban fiyatları açıklayacak." diye Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı.

Ben, "AK PARTİ, dünyanın en doğru işini yapsa da 'doğru' demem." diyenlerden değilim. Sayın Cumhurbaşkanı geç de olsa doğru bir iş yapmıştır, kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum, sağ olsun, var olsun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Fındığın yapısal sorunlarıyla ilgili, üretim ve pazarlama sorunlarıyla ilgili araştırma önergesi vermiştik, bu konuda AK PARTİ'li grup başkan vekillerimiz de bunun araştırılması gerektiğini söylemişlerdi. Kasım, aralık ayında bütçe görüşülecek, artık bir araştırma önergesinin görüşülmesi mümkün görünmüyor. İnşallah, ocak ayında fındığımızın geleceğini kurtarmak adına bir araştırma önergesi kabul edilirse, her sene burada gelip "TMO fındık fiyatı açıklayacak mı, açıklamayacak mı? Fiyat ne olacak, ne olmayacak?" deme yerine, alan bazlı destek, ürün bazlı destek... Çünkü kafalar karışıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız "2 lira da destekleme veriyoruz." dedi, telefonlarımız o günden bu tarafa susmuyor. Aslında Sayın Cumhurbaşkanımız alan bazlı desteği ifade etti, yani bu zamana kadar verileni söyledi ama sanki yeni bir destekleme verilecekmiş gibi anlaşıldı ve insanlar bu yeni desteklemenin nasıl olacağını merak edip soruyorlar. Dolayısıyla bu sorulara önümüzdeki dönemlerde de muhatap kalmamak için bu araştırma önergesi verilir, fındık gibi bir millî ürünümüz, ihracatta önemli bir payı olan, yüzde 2'ye yakın, 2 milyar dolara yakın ihracat rakamıyla önemli bir payı olan fındığımız inşallah değerini bulsun istiyoruz.

Bizim derdimiz millet. Ben, burada yaptığım bir konuşmada "Siyasi malzeme yapıyorsunuz, bundan oy devşirmeye çalışıyorsunuz." diyen arkadaşlara "15 lira verin, millet size oyu versin, millet sizi seçsin, önümüzde yerel seçim var." demiştim ama tabii ki siz 14 lira verdiniz; bu da gösteriyor ki 31 Martta Ordu'dan oy alamayacaksınız, durum onu gösteriyor. (MHP sıralarından alkışlar)

Onun için, inşallah, her konuda birlik beraberlik içerisinde olalım, her üreticimizi destekleyelim, kayısıyı da, domatesi de, üzümü de, pancarı da, buğdayı da. Her sahada büyük sıkıntılar var. "Ben yaptım, oldu." demeyelim, "Ben istedim, oldu." demeyelim, "Ben böyle uygun gördüm." demeyelim çünkü ben biliyorum ki iktidar partisi milletvekilleri de sahaya gittiklerinde...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayalım Sayın Enginyurt.

CEMAL ENGİNYURT (Devamla) - ...en çok bölgesindeki üreticilerin dertleriyle karşı karşıya kalıyorlar, bu sıkıntılar size dile getiriliyor. Bu sebeple, Türkiye'nin topyekûn sorunlarının çözümü için el birliği yapalım, iş birliği yapalım.

Bizim, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, zaten "Cumhur İttifakı" deyişimizdeki temel sebep, devletin ve milletin bekası için, birliği için, geleceği için atılacak bütün adımlarda taşın altına elimizi koymaya hazırız mantığından harekettir. Dolayısıyla, hâlâ aynı noktadayız.

Tekrar hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Teşekkür ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar)