Konu:Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasında şahsına ve Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:12
Tarih:31/10/2018


Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasında şahsına ve Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) - Şunu söyleyeyim...

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Önce selam ver, selam!

ALİ MAHİR BAŞARIR (Devamla) - Çözüm mahkemeleri, Habur, hendekleri ben kazmadım.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Meclisin adabı var, adabı var! Selam ver önce.

BAŞKAN - Sayın Turan, lütfen.

Devam edin siz.

ALİ MAHİR BAŞARIR (Devamla) - Şunu söyleyeyim: Bakın, Cumhurbaşkanının 2 tane evladı var -Allah bağışlasın, bir şey söylemiyorum- dedesinden örnek veriyor. "Neden dedesine gitti?" dedim.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - Anlamıyorsun işte!

ALİ MAHİR BAŞARIR (Devamla) - 2 tane evladından, 2 evladından örnek versin.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Ayıp, ayıp!

ALİ MAHİR BAŞARIR (Devamla) - Bakın, 2 evladından biri paralı yaptı, diğeri nasıl yaptı? Söyler misiniz?

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Anlatırım sana özelini; gel! Utanırsın belki.

ALİ MAHİR BAŞARIR (Devamla) - Siz köyde olsaydınız o şehit cenazesinin evine bir milletvekiliniz gelirdi. İşte, Hacı Özkan burada. Siz niye haber vermediniz?

İSMAİL TAMER (Kayseri) - Hangisine geldiniz be?

ALİ MAHİR BAŞARIR (Devamla) - Ne yüzle Mersinlinin yüzüne bakacaksınız?

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) - Sen var mıydın orada?

ALİ MAHİR BAŞARIR (Devamla) - Ne yüzle Mersin'in yüzüne bakacaksınız? (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) - Sen var mıydın?

BAŞKAN - Sayın Başarır, Sayın Başarır...

ALİ MAHİR BAŞARIR (Devamla) - Ben burada şunu söylüyorum...

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) - Cenaze namazında var mıydın?

ALİ MAHİR BAŞARIR (Devamla) - 2 asker şehit olmadı, sizin ihmaliniz yüzünden öldü. Siz öldürdünüz tabii ki onları. 50 liralık bir termal içlik giyseydi o çocuklar ölmeyecekti. Niye rahatsız oluyorsunuz bundan? Neden oluyorsunuz? Neden?

HACI ÖZKAN (Mersin) - "Ölmeyecekti" değil; şehit oldu şehit!

ALİ MAHİR BAŞARIR (Devamla) - Şehit olduğunu kabul ediyorum ama PKK'nın alçak bir kurşunuyla ölmedi o çocuk.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) - Cenazede var mıydın?

ALİ MAHİR BAŞARIR (Devamla) - Ben cenazede de vardım, yas evinde de vardım, Silifke'de de vardım.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) - Yoktun.

ALİ MAHİR BAŞARIR (Devamla) - Sen neredeydin? Sen neredeydin?

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) - Anlamadın, cenaze namazında var mıydın?

ALİ MAHİR BAŞARIR (Devamla) - Ben şunu söyleyeyim, şunu söyleyeyim...

BAŞKAN - Genel Kurula hitap edin Sayın Başarır.

ALİ MAHİR BAŞARIR (Devamla) - Toparlıyorum.

O akşam ben vardım, 10 kişi vardı şehit cenazesinin evinde, bir de Genel Başkanım aramıştı.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) - "Cenaze" demiyorum, "Cenaze namazı" diyorum, evi demiyorum.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Ona cevap yetiştirme Mahir, anlamaz o!

ALİ MAHİR BAŞARIR (Devamla) - Son olarak şunu söylüyorum: Eğer ki terörle gezenleri, teröristleri görecekseniz aynaya bakın. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)