Konu:701 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/4) ile İçtüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:11
Tarih:30/10/2018


701 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/4) ile İçtüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET GÜZELMANSUR (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; İstanbul'a yapılan üçüncü havalimanı iki üç gündür medyanın gündeminde. Medyada yer alan bir havalimanı daha var, Hatay Havalimanı. On bir yıllık yeni bir havalimanı ama akan çatısı ve bu soruna karşı geliştirilen kovalı tedbirlerle gündeme geliyor.

Bakın, bu Hatay Havalimanının 21 Kasım 2017 tarihli görüntüsü, kovalar var. Bu da 5 Ocak 2018 tarihli görüntüsü, yine kovalar... Sonuncusu ise beş gün öncesine ait. Uluslararası nitelikte bir havalimanının yıllardır çatısı su akıtıyor, değişen tek şey kovalar. Bu resimdeki...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.