Konu:Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin 6 Sıra Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Birinci Bölümü Üzerinde Şahsı Adına Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:11
Tarih:30/10/2018


Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin 6 sıra sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin birinci bölümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; herkesin çok yorgun olduğunu biliyorum, günün sonuna geldiğimizi biliyorum. Doğrusu, konuşmacı arkadaşlarımı dinlerken çok tabii bir sürü not aldım fakat "Ya sabır" çekerek cevap vermemeyi tercih edecekken cevap verme ihtiyacı duyuyorum.

Sayın Milletvekili Feridun Bahşi Bey konuşurken o kadar ağır ithamlarda bulunuyor ki cevap vermemek mümkün değil. İki tanesine muhakkak bir şey söylemek istiyorum.

Bunlardan bir tanesi "sanal düşman yaratmak" meselesi. Doğrusu, ne AK PARTİ'nin ne de Sayın Cumhurbaşkanımızın sanal düşmana ihtiyacı yok, yaşanan ortada, yeteri kadar gerçek düşman var zaten. Şu yaşananlardan sonra hayatta kalmak mucizevi bir şey baktığınız zaman. Bunlar olup biterken de doğrusu muhataplarını, muhalifleri küçültmeye, değersizleştirmeye hiçbir şekilde ihtiyaç yok.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Biz, tam tersine, adil şartlarda rekabete talip bir siyasi partiyiz. Ne yargının arkasına ne ordunun arkasına sığınıyoruz. Bu ülkede herkes özgürce -bütün kurumlar da bireyler de- işlerini yapsınlar istiyoruz. Öyle bakıldığı zaman, Sayın Cumhurbaşkanımızdan bahsederken otomatiğe bağlanmış gibi Hitler'den bahsetmek hakikaten özgürlükçü bir anlayışa, gerçek demokrasinin içerisinde var olan bir milletvekiline yakışmıyor diye düşünüyorum ve -bunu aynen iade ediyoruz- reddediyorum.

Bir taraftan da tabii ki burada pek çok şey söylendi ama şunu da ifade etmek istiyorum: İnsanlara bireysel olarak baktığımız zaman -hoca olarak da öyle- bizim de isimlerini bildiğimiz pek çok isim var. Müstakil olarak baktığımızda saygı duyduğumuz pek çok ismin bazı metinlere imza atarken kendi isimleriyle o metin yan yana geldiğinde nasıl bir sonuç ortaya çıkacağını düşünmedikleri kanaatindeyim. Resme bir bütün olarak bakmak lazım, olayları bir bütün olarak değerlendirmek lazım, mesele tek tek isimler değil.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayalım Sayın Zengin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Hemen bitiriyorum.

Böyle bakıldığı zaman herkes, ihraç edilenler de gerçeğin nasıl olduğunu en iyi bence kendileri biliyorlar.

Teşekkür ederim.