Konu:701 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/4) ile İçtüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:11
Tarih:30/10/2018


701 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/4) ile İçtüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BURAK ERBAY (Muğla) - Muğla ilimizin gelir kaynağı her ne kadar turizm olarak bilinse de ağırlıklı geçim kaynağı tarımdır. Özellikle Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerimiz narenciye üretiminde ilk sıradadır. Köyceğiz ilçemizde Kavakarası, Beyobası, Köyceğiz, Zeytinalanı, Yangı, Toparlar, Hamitköy, Döğüşbelen, Zaferler mahallelerimizde hemşehrilerimiz geçimini narenciye üretimiyle sağlamaktadır. Ancak son on yıldır narenciye üreticisinin yüzü maalesef gülmemektedir. Geçen yıl 63 TL olan toprak altı gübresi 110; 210 TL olan bakır ilacı 330; 25 TL olan unlu bit ilacı 75 TL olmuştur. Bir traktörün deposu geçen yıl 250 TL'ye dolarken bugün 350 TL'ye dolmamaktadır. Geçen hafta Ortaca'dan gönderilen bir tır dolusu limon içinde sadece tek bir limonda haşere görüldüğü için bu tır Rusya sınırında karantina altına alınmış, üreticinin bir yıllık emeği heba olmuştur. Tarım Bakanına soruyorum: Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milletin efendisidir." dediği köylünün bu sorunlarını çözmek için ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz?