Konu:Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın sataşma nedeniyle yaptğı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:11
Tarih:30/10/2018


Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın sataşma nedeniyle yaptğı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, bu tartışmayı çok uzatma niyetinde değilim.

BAŞKAN - Uzatmayalım, lütfen.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Ama hani mantıkta bir temel kural vardır, bir şeyin istisnasını göstererek bütününe dair bir iddiada bulunamazsınız. İndirilmemiş tabelaları gösterip "Tabelalar indirilemiyor." demek, aslında mantığın temel ilkelerine aykırıdır. İndirilmiş olanlardan somut bahsediyorum ben, sayabileceğim 10 tane örnek var bu haberin içerisinde, uzatmamak için kestim ama tabelaların indiğini herkes biliyor. Ama belediyelerle ilgili bir şey söylediğiniz için ifade edeyim: 97 belediyeye kayyum atandı. Peki, kaç belediyenin bulunduğu sınırlarda hendek, çukur, neyse, o vardı? 7-8 belediye. Güvenlik raporlarına bakarsanız -bu Meclisin İstihbarat Komisyonunda- kaç belediye olduğu yazılı, o rapora bakarsanız göreceksiniz.

OYA ERONAT (Diyarbakır) - Ayıp yahu, ayıp!

BAŞKAN - Sayın Eronat, lütfen...

AYHAN BİLGEN (Kars) - Digor'da, Erzurum'da birçok ilçede hendek mi vardı? Herhangi bir güvenlik krizi yoktu ama görevden alındılar, bunu pekâlâ biliyorsunuz.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.