Konu:Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:11
Tarih:30/10/2018


Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, tabii, kürsüde hatip varken elbette ki kimi sataşmalar, söz atmalar bu Mecliste oluyor ama "Yalan söylüyorsun." ifadesi temiz bir dil değil ve uyarı gerektiren, eleştiri gereken, tavır gereken bir tutum. Hem Başkanımızın hem mensubu olduğu partinin grup başkan vekillerinin böyle sataşmalara müdahale etmesi, zamanında müdahale etmesi, burada çirkin, Meclise yakışmayacak başka görüntülerin oluşmasını engeller. Bu kurumun saygınlığı açısından önemlidir. Yoksa tabii ki bizim görüşlerimize aynen katılmasını beklemiyoruz. Gayet tabii söz istenebilir ve kürsüden de eleştiri yapılabilir. Ama hepimiz biliyoruz ki ağlayarak makamını bırakan belediye başkanları var ya da işte o dönem arsa tahsisiyle suçlanıp ama sonrasında başka partilere transfer olma arayışında olan belediye başkanları var. Ama bizim görüşlerimiz bize ait, burada bütün görüşlerde ortaklaşmak zorunda değiliz.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bilgen.