Konu:Emeklilikte Yaşa Takılanların Haklarının Verilmesi Gerektiğine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:11
Tarih:30/10/2018


Emeklilikte yaşa takılanların haklarının verilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Teşekkürler Sayın Başkan.

Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda Cumhurbaşkanı kamuoyunu yanlış bilgilendirmekte ve konuyu çarpıtmaktadır. Emeklilikte yaşa takılanlar en az yirmi beş yıl çalışıp prim ödemiş, gün prim sayısını doldurmuş, işsiz kalınca yaş bekleme nedeniyle iş bulamayan, hastalandığında sosyal güvenlik kurumlarından yararlanamayan emekçilerdir. Bu kişiler devlete primini ödemişlerdir. Nasıl ki bireysel emeklilik sisteminde prim dolunca emekli olunuyorsa EYT'li de devlete düzenli ödediği primini geri istemektedir, yeni bir hak istememektedir. Yurttaşın hakkını devlet ve iktidar gasbetmemelidir. Bu bir hak gasbıdır. EYT'li primini ödemiş ve priminin karşılığını istemektedir. Devlet, primleri doğru yönetmediği ve onların haklarını başka alanlarda kullandığı için hakkını isteyen kişileri suçlayamaz. Emeklilikte yaşa takılanların hakları mutlaka verilmelidir.

Teşekkür ediyorum Başkanım.