Konu:Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:10
Tarih:24/10/2018


Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI İSMET YILMAZ (Sivas) - Teşekkür ediyorum Muhterem Başkanım.

Sayın grup başkan vekilinin söylediğinin birçoğu somut olarak bazı bakanlıkların hizmetlerine yöneliktir. Bunların gerçekten Başkanlık tarafından ilgili bakanlığa gönderilip alınan cevabın da milletvekillerine iletilmesinin yerinde olacağı fikrindeyim. Ancak, bildiğim, Komisyonumuzun çerçevesinde konularla ilgili de milletvekillerimizin sorularına cevap vermek isterim.

Sayın Kayışoğlu'nun "Bedelli askerlik uygulamasında üniversite öğrencilerinin bu yirmi bir günlük zorunlu eğitimi yaz tatiline getirilse de eğitimleri aksatılmasa..." diye bir sorusu var. YÖK'le bu konuda Millî Savunma Bakanlığımız arasında bir protokol yapılmıştır. Sınav zamanı ve derslerin olduğu dönemde öğrencilere muafiyet tanınmıştır. Yine, kanunda meslek erbapları için de düzenlemeler olup kamu görevi yürütenler, avukatlar idari izinli sayılacaktır, diğer avukatların da mümkün olursa adli tatilde yapmaları hususunda biz de Millî Savunma Bakanından bu yönde bir talepte bulunacağız.

Sayın Şimşek'in şehit yakınlarının atanmasıyla ilgili sorusuna cevabım: Öğretmen olanlar hangi bakanlığa atanırlarsa atansınlar, öğretmenlik bir ihtisas mesleği olmasına rağmen eğitim fakültesini bitirmeleri kaydıyla benim dönemimde herkes öğretmen olarak atandı. Yani ilk atanması -ister bayındırlık ister ulaştırma- hangi bakanlık olursa olsun kendisinin eğitim fakültesi mezunu olduğunu... Ve hangi alandaysa kendisini istediği yere atıyoruz, birinci husus bu.

Şehit yakınları şehitlerin bu millete emanetidir. Şehit olduktan sonra şehidin evladı, ailesi bu millete emanet. Dolayısıyla onların her ne talebi olursa olsun bütün -şimdi Meclisin de bir parçası olarak söylüyoruz- kamu idareleri ve kamu yöneticilerinin bunlarla ilgili olarak hiç böyle nazlanmadan, hiç böyle "Çalışma izni verdik ama orayı beğenmedi, dolayısıyla ne yapalım." bile demeden pekâlâ bunların da var ise her türlü taleplerini yerine getirmek hem görevidir hem bu taleplerin yerine getirildiğini takip etmek de bizim görevimizdir.

Yine, Sayın Bankoğlu "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ankara'da kutlanacak, İstanbul'da niye kutlanıyor?" diyor. İstanbul'da da kutlanacak, Ankara'da da kutlanacak.

AYSU BANKOĞLU (Bartın) - Neden havalimanında kutlanıyor?

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI İSMET YILMAZ (Sivas) - "Havaalanında niye kutlanıyor?" deniyor. Bakın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk "Benim en büyük eserim cumhuriyettir." diyor. Dolayısıyla bu cumhuriyet, bu son iki yüz yıllık Türk devlet tarihinde -bunu da ben söylemedim, Profesör Kemal Karpat'ın sözü- Türkiye Cumhuriyeti en güçlü dönemini yaşamaktadır ve hiçbir dönemde olmadığı kadar da diğer ülkelerin dikkatini üzerine çekmektedir. "En büyük eserim." dediği cumhuriyeti güçlendirirseniz -bu güçlendirecek eserlerden birisi de dünyanın en önde gelen havaalanlarından birisi- bundan gurur duyulması lazım. Bundan niçin rahatsızlık duyulur ben bunu anlayamam yani! Bakın, eskiden Ankara-İstanbul arası hava yoluyla bir saatti ama şimdi bir saatte gidemiyorsunuz, ya kalkarken sizi bekletiyorlar çünkü İstanbul'a ineceğiniz zaman park yeri yok ya da havada 3-5 sefer tur attırıyorlar, indirecek park yeri sırası veremiyorlar. Dolayısıyla bu, Türkiye'nin gurur duyacağı bir eserdir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Kim yaparsa yapsın, Allah razı olsun demektir. Türkiye'yi 21'inci yüzyıla taşımak böyle eserleri Türkiye'ye kazandırmakla mümkündür. İnanın ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk sağ olsaydı ki ruhu mutlaka bunun farkındadır, Türkiye'nin bu eseriyle gurur duyardı. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Gurur duyulacak eserinden, istisnasız bütün milletvekillerimizi bu törene davet ediyoruz. (CHP sıralarından gürültüler)

AYSU BANKOĞLU (Bartın) - Atatürk Havalimanı'nı kapatıyorsunuz.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Havalimanında görmeyelim ama arkadaşları.

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI İSMET YILMAZ (Sivas) - Yine, bir sayın milletvekilimiz Hamzalar köyünün mezrasına elektrik verilmesini istedi, Sayın Bakana ileteceğiz.

Gene, Gaytancıoğlu'nun "Bedelli askerlik çıkarıldı, parası nereye gitti?" sorusu var. Kanunda çok açık seçik belirtiliyor, diyor ki: "Bedelli askerlikten elde edilen gelirler savunma sanayisi için kullanılacaktır, savunma projeleri içindir." Türkiye gerçekten daha güçlenmişse, teröre karşı daha etkin mücadele veriyorsa, Türk Silahlı Kuvvetleri dünyada gerçekten diğer silahlı kuvvetler arasında görevini yapma konusunda büyük bir başarı gösteriyorsa bunda sahip olduğu teknik imkânların da payı vardır. Bugün Savunma Bakanımıza bir ziyaretimiz oldu Millî Savunma Komisyonu üyeleriyle. 600'ün üzerinde projenin hayatta olduğu söylenildi. Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde bu kadar savunma projesi hayatta değildi. Bunları hayata geçirebilmek için işte böyle kaynaklara ihtiyaç vardır. Aziz milletimiz emin olsun, doğru yerde kaynaklar kullanılacaktır.

Bir başka sayın vekilimiz "4/C personeli, 20 bin geçici personel 4/B kadrosuna geçirildi ancak 4/B'li olanlar bu mevcut geçenlerle aynı 4/B'li olmadı." diyor. Oysa taşeron işçisini biz hangi kadroda bulduysak o kadroda kamuya geçirdik. Ama bu kardeşim diyor ki, doğrudur yani örnek olarak vereyim: "Ben üniversite mezunuyum, mühendisim ama ben burada -diyelim ki- kâtiplik yapıyordum, şimdi 4/B'ye geçtim, ben mühendis olarak geçmeliyim." Ama bizim kanunumuzda herkesin bulunduğu konumda çalışması, geçmesi esastı. Niçin? Alan kurumun mühendise ihtiyacı yoktu ama işte diyelim ki daktiloya, sekretere ihtiyacı vardı; ihtiyaçlar doğrultusunda bir görevlendirme yapıldı.

Yine uzman jandarmaların hakları dile getirildi. Bu konuyla ilgili geçmiş dönemlerde çok şeyler yapıldı. Daha yapılması gerekenler var mıdır? Ona da aynen katılıyoruz.

Yine, Sayın Özdemir'in, terörle mücadelede yaralanıp da ancak gazi sayılmayanların da hak talepleri var, bununla ilgili olarak da bir çalışma... Bize de bu konuda iletiliyor. Geçmiş dönemlerde verilmeyen imkânların her biri, Allah için, bu devlet için, bu millet için, bu ülke için çalışanların her birisine verildi. Şehit yakınlarımıza, sizler de biliyorsunuz -yine Meclisten çıktı, Meclisteki bütün partilerimize, milletvekillerimize teşekkür ederiz o dönemde- bir idi ikiye çıkardık. Dolayısıyla devletin imkânları el verdikçe her birisine daha iyi koşullar, daha iyi imkânlar sağlama konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Bunların da talepleri birkaç dönemdir dile getiriliyor. Önümüzdeki dönemde inşallah buna da bakılır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI İSMET YILMAZ (Sivas) - Yine "Süleymanpaşa-Muratlı yolu ve kavşakları tasarruf yoluyla ertelendi mi, gecikti mi?" diye bir soru var.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI İSMET YILMAZ (Sivas) - Zamanı geldiğinde her şey yapılacaktır.

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)