Konu:Kars Milletvekili Ahmet Arslan'ın Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşmasında Chp Grubuna Sataşması Nedeniyle Konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:10
Tarih:24/10/2018


Kars Milletvekili Ahmet Arslan'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasında CHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZKAN YALIM (Uşak) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakanım, Sayın Ahmet Bakanım, önceki Bakanımız, bakın, vatandaşın parasını korumak ve doğru yerlere harcamak ve hiç kimseye peşkeş çekmemek, sizin ve bizim boynumuzun borcudur.

AHMET ARSLAN (Kars) - Hepimizin.

ÖZKAN YALIM (Devamla) - Siz bana burada gelip... Zafer Havalimanı'nda hem iç hatlarda hem özellikle de dış hatlarda euro bazlı, uçan kişi bazlı garanti verildi mi, verilmedi mi? Tekrar soruyorum. Verildi. İlk açıldığı yıl ve ikinci yıl dış hatlardan 1 yolcu uçtu mu, uçmadı mı? Bunu tekrar soruyorum. Toplamda 520 milyon euroya yakın şu ana kadar devletimizin kasasından işletici ve yapıcı firmaya para ödendi mi, ödenmedi mi?

Sayın Ahmet Arslan, bununla birlikte, biliyorsunuz, Osman Gazi Köprüsü, yapıldığı yıldan itibaren bugün ikinci yılında, iki buçuk yıla geldi artık. Sonuç itibarıyla senelik ve günlük verilen 40 bin geçiş garantisinden dolayı... İlk yıl günde 18 bin araç geçti yani yaklaşık 22 bin araç günlük geçmedi, çarpı 35 dolar yaptığınızda -bu rakam- her yıl 572 milyon dolar zarar etti; bu, on beş yıl boyunca devam edecek. Onun için, burada "Biz kâr ettik." deyip de bu kamuoyunu yanıltmaya hiç hakkınız yok Sayın Bakan. Tekrar söylüyorum: Belki siz farklı açıdan bakıyorsunuz ama rakamlar doğruyu söyler. Rakamların doğru söylediğini de biz size ispat ederiz. Eğer Osman Gazi Köprüsü, Zafer Havalimanı siz "Zarar etmedi." diyorsanız, ben ispatlayacağım, ispatlayamazsam ben milletvekilliğinden istifa edeceğim, siz de edecek misiniz?

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)