Konu:Kars Milletvekili Ahmet Arslan'ın Hdp Grup Önerisi Üzerinde Ak Parti Grubu Adına Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:10
Tarih:24/10/2018


Kars Milletvekili Ahmet Arslan'ın HDP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZKAN YALIM (Uşak) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; önceki dönem Ulaştırma Bakanı Sayın Ahmet Arslan gerçekten kamuoyunu yanıltmakla ilgili, açık ve net, yanlış kelimeler kullandı ve de yanlış bilgiler verdi; burada Zafer Havalimanı'nın ne kadar zarar ettiğini açıklamadı. Bunun yanlış olduğunu, kâr ettiğini söylüyor. Aynı şekilde, bizim "Deli Dumrul köprüsü" diye andığımız Osman Gazi Köprüsü'ne günde 40 bin geçiş garantisi veriliyor. 35 dolar artı KDV'den geçişin şu anda 150 TL olduğunu ancak geçiş sayısının 18 binde kaldığını bütün kamuoyu biliyor. Onun için, Sayın Ulaştırma eski Bakanı Ahmet Arslan, lütfen, bu milletin ödediği vergilerin yapmış olduğunuz yanlış sözleşmeler yüzünden peşkeş çekilmesinden bir an önce vazgeçin diyorum. Vermiş olduğunuz yanlış bilgilerden dolayı da sizi tenzih ediyorum ve de sizi tekrar kürsüye davet edip bunu düzeltmenizi rica ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)