Konu:Terörün Can Almaya Devam Ettiğine, Mardin Ve Erzincan'daki Şehitlere, Kırk Üç Yıl Önce Şehit Edilen Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Daniş Tunalıgil'e, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Erez'e Ve Makam Şoförü Talip Yener'e, Otuz Dokuz Yıl Önce Şehit Edilen Ülkücü Şerafettin Karcı'ya Allah'tan Rahmet Dilediğine, 25 Ekim Âşık Veysel'i 124'üncü Doğum Yıl Dönümünde, 25 Ekim Ziya Gökalp'i 94'üncü Ölüm Yıl Dönümünde Rahmetle Andığına, Açıklanan 2023 Eğitim Vizyonu'na İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:10
Tarih:24/10/2018


Terörün can almaya devam ettiğine, Mardin ve Erzincan'daki şehitlere, kırk üç yıl önce şehit edilen Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Daniş Tunalıgil'e, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Erez'e ve makam şoförü Talip Yener'e, otuz dokuz yıl önce şehit edilen ülkücü Şerafettin Karcı'ya Allah'tan rahmet dilediğine, 25 Ekim Âşık Veysel'i 124'üncü doğum yıl dönümünde, 25 Ekim Ziya Gökalp'i 94'üncü ölüm yıl dönümünde rahmetle andığına, açıklanan 2023 Eğitim Vizyonu'na ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ERHAN USTA (Samsun) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Maalesef terör can almaya devam ediyor. Dün Dargeçit'te çatışmada, PKK'lı teröristlerle güvenlik güçlerimiz arasında geçen çatışmada 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz de yaralandı.

Ayrıca, Erzincan'dan da yine kahreden bir haber geldi; 1 askerimiz şehit, 3 askerimiz de yaralandı.

Ben şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.

Sayın Başkan, ayrıca, bundan kırk üç yıl önce, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Daniş Tunalıgil ve Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Erez Ermeni teröristlerce şehit edilmiştir. Ayrıca yine Paris'te makam şoförü Talip Yener'in şehadeti vardır. Ben bu şehitlerimize de Cebab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca, bundan otuz dokuz yıl önce ülkücü Şerafettin Karcı komünist militanlarca kalbinden vurularak şehit edilmiştir. Bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz.

25 Ekim tarihi -yarın Genel Kurulun olmayacağını varsayarak bugünden bu konuyu da zikretmek istedim- Türk kültürünün iki abide şahsiyetinden birisinin doğum, diğerinin ise vefat tarihi.

Bunlardan birincisi, 25 Ekim 1894 tarihinde hayata gözlerini açan Âşık Veysel'dir. İnsanlık mirasına önemli katkıları olan Âşık Veysel millî kültürümüz açısından da önemli bir yere sahiptir. Veysel'in mısralarında insanlığa giden yolda vatan, millet ve Türklük duyguları yoğun bir şekilde görülmektedir. O, içine doğduğu topluma hayırlı bir evlat olduğu gibi yol gösterici duruma da gelmiştir. "Türk adı bana babamdan mirastır/ Daha bundan başka adı neyleyeyim." demiştir. Yine bir başka şiirinde "Bilirsem Türklüğün var kıymetini/ Vatanım, milletim bana kâfidir." diyen büyük ozanımız Türklük gurur ve şuurunun, Türklük aşkının sevdalısıdır. Öyle sanıyorum ki Andımız'ın tartışıldığı şu günlerde büyük ozanımızı anlayarak okumak, onun mısralarıyla kendimizi sıygaya çekmemiz yetecektir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayın Sayın Milletvekili.

ERHAN USTA (Samsun) - Teşekkür ederim.

Diğer bir abide şahsiyetimiz, 25 Ekim 1924 tarihinde büyük mütefekkir, sosyolog, Türkçülük akımının önde gelenlerinden, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "fikir babam" olarak ifade ettiği Ziya Gökalp'in de vefat tarihidir. Kendisi 49 yaşında, gencecik yaşında hayata gözlerini yummuştur ancak geride büyük eserler bırakmıştır.

Ben hem Âşık Veysel'i hem de Ziya Gökalp'i şükranla, minnetle, rahmetle anmak istiyorum.

Sayın Başkan, dün Millî Eğitim Bakanı 2023 Eğitim Vizyonu çalışmasını açıkladı. Tabii, böyle bir çalışmanın yapılması öncelikle takdire şayandır, onu ifade etmek isterim. Ancak, küçük birkaç değerlendirmem olacak.

Öncelikle, tabii, böyle bir vizyon çalışmasının döneminin belki biraz daha uzun olması beklenebilirdi.

İkinci husus: Benim daha önce Meclis konuşmalarım da var, okul öncesi eğitim ile ekonomik kalkınma arasında ciddi bir ilişki olduğunu görüyoruz. Okul öncesi eğitimle ilgili daha iddialı hedeflerin konulmasını bekleriz, bence böyle bir revizyon burada mutlaka gerekir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ERHAN USTA (Samsun) - Bitiriyorum.

BAŞKAN - Toparlayın Sayın Milletvekilim.

ERHAN USTA (Samsun) - 5 yaş zorunlu bu vizyon çalışmasında, oysa OECD ülkelerinde, 2016 rakamlarını söylüyorum, yüzde 95'tir 5 yaşta okullaşma oranı, Türkiye'de yüzde 70 civarındadır. Türkiye de fena değil aslında baktığımızda. 4 yaş için OECD ortalaması yüzde 84, bizde yüzde 34. Bunun daha iddialı olması yani 5 yaşı değil de 4 yaşı, 3 yaşı hedeflemesi mutlaka gerekmektedir diye düşünüyorum.

Diğer bir husus da sözleşmeli öğretmenlerin sözleşme süresi altı yıldan dört yıla indiriliyor bu vizyon çalışmasında. Böyle bir çalışmada bu belirgin olmayan, karmakarışık bir statü olan bu sözleşmeli öğretmenlik statüsünün tamamen kaldırılması çok daha doğru olacaktır diye düşünüyorum.

Son olarak da Sayın Bakan Millî Eğitimde 117 bin öğretmen açığı olduğunu beyan ediyor ama atamalarla ilgili bir projeksiyonu bu çalışmada göremiyoruz. Oysa bu, hem şu anda atama bekleyen öğretmenlerimiz açısından hem de öğretmenlik mesleğini tercih edecek çocuklarımız, gençlerimiz açısından son derece önemli bir husustur.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayın.

ERHAN USTA (Samsun) - Teşekkür ederim. Ben fazla da istismar etmek istemiyorum.

BAŞKAN - Estağfurullah.

ERHAN USTA (Samsun) - Eğitim planlaması diyoruz, eğitim istihdam planlaması diyoruz, gençlerimize hakikaten uzun dönemde vizyon verecek çalışmalar yapmamız lazım. Hangi alanda iş sahibi olabileceklerse o alanların net olarak belli olması lazım. Özellikle devletin açacağı kadroların bu anlamda belirli olması lazım. Bunların açıklanması ve bu yapılan açıklamalara da uyularak bir plan çerçevesinde bu eğitim istihdam planlamasının yapılması son derece yerinde olacaktır.

Genel Kurulu saygıyla selamlarım.

Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. (MHP sıralarından alkışlar)