Konu:On Altı Yıllık Akp İktidarında Birçok Fabrikanın Kapanması, Binlerce İşçinin İşinden Olması Ve Birçok Esnafın Kepenk Kapatması Konusunda Akp İktidarının Ne Yapmayı Düşündüğünü Öğrenmek İstediğine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:10
Tarih:24/10/2018


On altı yıllık AKP iktidarında birçok fabrikanın kapanması, binlerce işçinin işinden olması ve birçok esnafın kepenk kapatması konusunda AKP iktidarının ne yapmayı düşündüğünü öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

İRFAN KAPLAN (Gaziantep) - Teşekkürler Sayın Başkan.

Türkiye'de sanayisiyle, zanaatkârlarıyla, fabrikalarıyla, yemekleriyle ünlü işçi kenti, sanayi kenti, zanaatkârlar kenti Gaziantep şimdi kara kara düşünüyor. Fabrikalarını devlet desteği olmadan, kendi imkânlarıyla yapan Gaziantep, üzümü, fıstığı, baklavası, yemekleri, biberi, pamuğu, Barak Ovası, İslahiye Ovası, Araban Ovası'yla birbirini tamamlayan, kendi yağında kavrulan bir kent idi. On altı yıllık AKP iktidarında birçok fabrika kapandı, binlerce işçi işinden oldu, ekmeğinden oldu, birçok esnaf kepenk kapattı. Çiftçi ürünleri geçen yılların fiyatlarının altında, maliyet girdileriyse 2 kat olmuş durumda. Mazot, ilaç ve gübre fiyatları uçmuş, zanaatkârlarıyla ünlü Küsget esnafı siftahsız iş yerlerini kapatıyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayın Sayın Milletvekili.

İRFAN KAPLAN (Devamla) - Acaba on altı yıllık AKP iktidarı Gaziantep için ne yapmayı düşünüyor?

Teşekkürler.