Konu:Viyana Sözleşmesi'nin 41'inci maddesine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:9
Tarih:23/10/2018


Viyana Sözleşmesi'nin 41'inci maddesine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, çok kısa, sadece kayıtlara girmesi açısından dikkat çekmek istiyorum.

Biraz önce Kaşıkçı konusu konuşulurken son hatip, Viyana Sözleşmesi'nin -galiba Genel Kurulun dikkatinden kaçtı- 41'inci maddesinin doğru uygulandığını ifade etti. Şimdi devletler bazen sözleşme haklarını uygulayamayabilirler, uygulamayabilirler ama "Sözleşmeyi böyle yorumluyoruz, böyle algılıyoruz." diye kayıtlara girerse Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarının bağlayıcı bir tarafı var. 41'inci maddeyi Türkiye böyle kabullendiği takdirde bundan sonra da başka devletlerin, dokunulmazlık zırhına sığınarak kendi hukuksuzluklarını, keyfiliklerini işleme hakkı gibi yorumlanır. Çok açık bir hüküm var, 41'inci maddede -1'inci maddede ifade edilmiş- ağır bir suç hâli "istisna" olarak sayılmış. Bu vakanın ağır bir suç hâli olduğu başından beri belli.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayın Sayın Milletvekili.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Dolayısıyla da Viyana Sözleşmesi'nin gereğini yapmamak, yapamamak ya da belki başka açıklanmak istenmeyen boyutlar olabilir ama Viyana Sözleşmesi'nin böyle yorumlanması, asla kabul edilebilir bir durum değildir. Viyaya Sözleşmesi'nde çok açık biçimde Türkiye'ye tanınmış bir hak vardır. Bunu özellikle ifade etmek istedim.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.