Konu:İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:9
Tarih:23/10/2018


İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Değerli Başkan.

Bakın, burada hepiniz oradasınız, hepiniz FETÖ'cüsünüz. (CHP sıralarından alkışlar)

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - Aa, yeter ama!

MAHMUT TANAL (İstanbul) - 12 milletvekiliniz burada ve bu milletvekillerinin arasından bir tanesi de şu anda -ben Plan Bütçeden geliyorum- Hazine ve Maliye Bakanının yardımcısı. FETÖ'cüyü Maliye Bakanının yardımcısı yaptınız; bu bir.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Sen 17-25'ten sonra orada mıydın, değil miydin?

AHMET HAMDİ ÇAMLI (İstanbul) - Ağladın mı, ağlamadın mı? Ağladın.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - İkincisi: Bakın, burada bu resim kimin?

AHMET HAMDİ ÇAMLI (İstanbul) - Ağladın mı ağlamadın mı, onu söyle.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Tanal, ağladın mı ağlamadın mı?

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Recep Tayyip Erdoğan ile Fetullah Gülen birlikte değil mi?

Üçüncüsü: Bakın, Millî Güvenlik Kurulu 2004 tarihinde diyor ki: "FETÖ terör örgütü ülkenin millî birlik beraberliği için bir dinamit gibidir, her an için bomba gibi patlayabilir; önlem alın." Ve bu önlemi almayan AK PARTİ iktidarı, yine aynı şekilde... Millî Güvenlik Kurulu kararı, kaç sayılı karar? 481 sayılı Karar, 2004 tarihli 481 sayılı Karar.

"Gülen'i AK PARTİ kurtardı." Akit gazetesi diyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Kim burada Gülen'i destekliyor?

BAŞKAN - Peki, teşekkürler Sayın Tanal.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Fetullah terör örgütüyle ilişkili olan kim? AK PARTİ'nin aşağı yukarı -iyi niyetli unsurları tenzih ediyorum- yarısından fazlasının ya çocukları ya kendileri aynı cemaatle kol kola idiler.