Konu:Celal Adan'a Meclis Başkan Vekilliği görevinin hayırlı olmasını dilediğine, Andımız'ın okullarda okutulmasına karşı çıkanların Fetullah terör örgütüyle, PKK'yla, cemaatlerle kol kola girenler olduğuna ve Andımız üzerindeki ellerin çekilip millî birlik ve beraberliğin bozulmamasına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:9
Tarih:23/10/2018


Celal Adan'a Meclis Başkan Vekilliği görevinin hayırlı olmasını dilediğine, Andımız'ın okullarda okutulmasına karşı çıkanların Fetullah terör örgütüyle, PKK'yla, cemaatlerle kol kola girenler olduğuna ve Andımız üzerindeki ellerin çekilip millî birlik ve beraberliğin bozulmamasına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Değerli Başkanım, hayırlı olsun yeni göreviniz.

BAŞKAN - Sağ olun, teşekkür ederim.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Değerli Başkanım, ben Kürt anne ve Kürt babadan dünyaya gelen, Türk vatandaşı olan, Atatürk cumhuriyetinin evladıyım. Andımız'ın iptaliyle ilgili iktidarın yaratmış olduğu yönetmeliğin iptali davasını açan bir milletvekiliyim. Küçük yaşta evladım olmadığı için davam reddedildi. Ancak sendikanın davası kabul edildi, bu sevindiricidir. Burada Andımız'ın içeriği çocuklara millî birlik ve beraberliğimizi, sevgiyi, saygıyı öğretmektedir, aşılamaktadır. Dünyanın çoğu ülkelerinde buna benzer antyan okutulmaktadır öğrencilere. Bu Anda bugüne kadar kimler karşı çıktı? Sayın Burhan Kuzu keşke burada olsaydı; Abant toplantılarında, Fetullah Gülen'in yaptığı toplantılarda alınan bir karardır bu.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Bitiriyorum, özür dilerim.

BAŞKAN - Toparlayın Sayın Milletvekilim.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Andımız'ın iptaliyle ilgili, yani Andımız'ı yönetmelikle iptal eden AK PARTİ iktidarı, kendi milletvekilleri o dönemde öğretim üyesi sıfatıyla Abant toplantılarına katılıp Fetullah Gülen tarafından tasarlanan ve planlanan bir organizasyondur. İkincisi, aynı şekilde PKK'nın bunun kaldırılmasını talep ettiği bir olaydır. Üçüncüsü, cemaatlerin hepsi bu Andımız'ın okutulmasına karşıydı. Burada şunu kabul etmek lazım: Andımız'ın okullarda okutulmasına karşı çıkanlar Fetullah terör örgütüyle, PKK'yla, cemaatlerle kol kola girenlerdir yani onların düşünceleri yine bugün iktidardadır. Bu anlamda, Andımız'ın üzerindeki ellerini çeksinler, bu millî birlik ve beraberliğimizi bozmasınlar.

Selam ve saygılarımı iletiyorum, teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz.