Konu:1999 depreminde hükûmetin, devletin olmadığına, insanların çaresiz kaldığına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:9
Tarih:23/10/2018


1999 depreminde hükûmetin, devletin olmadığına, insanların çaresiz kaldığına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

OSMAN NURİ GÜLAÇAR (Van) - Sayın Başkanım, vekil arkadaşımızın ifade etmiş olduğu şeylere itiraz babından bir iki cümle ifade etmem lazım.

Şahsen ben 1999 depremini, Marmara depremini bu bölgede yaşayan biri olarak, sonrasında 2011 depreminin ikisini de bizatihi kendi kentimde, kendi şehrimde yaşayan biri olarak ifade ediyorum: 1999 depreminde Hükûmet yoktu, devlet yoktu, insanlar çaresizdi. (MHP sıralarından gürültüler)

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - Sen kimsin de "Devlet yoktu." diyorsun?

OSMAN NURİ GÜLAÇAR (Van) - On beş gün boyunca devlet enkazın üzerine gitmedi. Ama 2011'de sadece saatler sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bizim Bakanlar Kurulumuzun neredeyse tamamı Van'a geldi...

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - Devlete sahip çıkıyoruz, "Devlet yoktur." diyorsunuz. Bu kadar saygısızlık olur mu?

OSMAN NURİ GÜLAÇAR (Van) - ...enkazların başında inanılmaz bir gayretle, insanüstü bir çabayla hakikaten Türkiye tarihinde gurur duyacağımız muhteşem işler yaptılar. Bundan dolayı ben bu noktada...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)