Konu:İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın Yaptığı Açıklamasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:9
Tarih:23/10/2018


İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Teşekkür ederim.

Kayda geçmesini tek başına anlamlı bulmuyorum açıkçası. Kayda geçse ne olur, geçmese... Şu anlamda söylüyorum, asıl mesele şu: Birbirimizi anlamayı önemsiyorum, birbirimizin kafasında bence bir yere oturmalı. Şunu ifade etmek istiyorum doğruyu söylemek gerekirse: Biz sözümüzün arkasındayız, hiçbirini de daha önemli görmüyoruz, hepsi aynı önemde bizim için; üzüm, incir, fındık, bunların hepsi bizim meselemiz. Sözümüzdeyiz. Bu konuyla alakalı kendi mutfağımızda hazırlığımızı yapacağız ve kendimiz için uygun gördüğümüz zamanda hep beraber buraya getireceğiz ve bu konuyu müzakere edeceğiz. Bunu çok net ifade ediyorum.

Teşekkürler. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Peki, teşekkürler.