Konu:Ülkenin Meselelerini Bölgesel Olarak Değil Bir Bütünün Parçası İçerisinde Değerlendirdiklerine Ve Çözüm Üretmeye Gayret Ettiklerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:9
Tarih:23/10/2018


Ülkenin meselelerini bölgesel olarak değil bir bütünün parçası içerisinde değerlendirdiklerine ve çözüm üretmeye gayret ettiklerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; şimdi, tabii, dinlerken insanın kafasında bir sürü kelime uçuşuyor. Bakıyorum, bazı milletvekillerimiz gerçekten çok ağır ifadelerle konuşuyorlar, hacminin çok ötesinde. Öyle zannediyorum, kendi konuşmamda, aynı zamanda grubumuz adına konuşan Sayın Milletvekilimiz Cemal Bey konuşmasında çok net ifade ettik, burada mesele şu: Ortak bir meselemiz var, ortak meselemiz, stratejik ürünlerimizle alakalı bir kaygımız var, fındık da bunlardan bir tanesi. Bu konuyla alakalı olarak bizim, parti grubumuz olarak bu konuyla alakalı çalışmak, akademik olarak çalışmak kadar, bölgeden gelen milletvekillerimizle, geçmişte bu konuya dair belki mesleki olarak, ticari olarak bu işi yapan bütün milletvekillerimizle kendi içimizde bu konuyu konuşmak, değerlendirmek kadar çok tabii bir şey olamaz diye düşünüyorum. Her bir siyasi partinin kendince iş yapma şekli var. Biz burada meselelerin adını ortak koyabiliriz, fındık meselesinin adını ortak koyabiliriz ama bunun çözümüne dair ne yapacağımıza, nasıl yapacağımıza ve ne zaman yapacağımıza elbette biz kendimiz karar veririz AK PARTİ Grubu olarak. Bundan daha tabii ne olabilir?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayın Sayın Zengin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Siyaset üretmek... Şuradan itirazımız: "Bu mesele sadece sizin meseleniz, biz hiç kale almıyoruz." iddiası içindeyseniz fevkalade yanılıyorsunuz. Bu ülkenin bütün meselelerini sadece bölgesel olarak değil, biz bir bütünün parçası içerisinde değerlendiriyoruz tamamına dair hangi meseleyse. O sebeple sadece siyasi bir söylem değil, çözüm üretme ağırlığı da sırtımızda olduğu için bir bütünün parçası olarak görerek zamanlamasını, içeriğini, hepsini bir bütünün içinde değerlendirerek çözüm üretmeye gayret ediyoruz.

Bu manada son bir itirazımız, elbette şudur: Kibirle ilgili bir ifade kullandı sayın milletvekili "Kibriniz çok yüksek." dedi. Ben bunu doğrusu ancak iade edebilirim yani bu ifadeyi ancak iade edebilirim, kibir bizim yanımızdan geçmiyor zira. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkürler.