Konu:Bir sorunun araştırılmasını istemenin o sorunun günlük politikaya alet edilmesi olarak ifade edilmesinin Meclise saygısızlık olduğuna ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:9
Tarih:23/10/2018


Bir sorunun araştırılmasını istemenin o sorunun günlük politikaya alet edilmesi olarak ifade edilmesinin Meclise saygısızlık olduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, bir sorunu Mecliste gündeme getirmek ve sorunun daha derinlemesine araştırılmasını istemenin günlük politikaya bir sorunu alet etmek olarak tarif edilmesi aslında Meclise saygısızlıktır. Yani biz araştırılmasını istiyoruz, araştırılır, ortaya belki de bizim iddialarımız, bizim iddia ettiğimiz gibi uluslararası firmaların çıkarları değil gerçekten üreticinin çıkarlarını gözeten bir strateji çıkar, bundan da memnuniyet duyarız. Dolayısıyla bunun samimiyetle sorgulanması aslında bir stratejisizliğin göstergesidir.

Bakın, biraz önce Millî Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonu açıklandı, farklı liseler açılmasından bahsedildi. Şimdi, bir eğitim stratejiniz varsa "Acaba bu farklı liseleri kim kapattı?" diye sormak gerekmiyor mu? Her gelen bakanla yeni strateji açıklamanın acaba bir vizyona denk gelen tarafı, bir stratejik planlamaya denk gelen tarafı var mı? Dolayısıyla tarım neyse eğitim de aynı. Günübirlik politikayla yönetmek yerine tam tersine sorunu sahiden bilmek ve ülke çıkarlarını gözetmeyi önemsiyoruz.

Genel Kurulu selamlıyoruz.

BAŞKAN - Teşekkürler.