Konu:Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün İYİ PARTİ grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasında MHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:9
Tarih:23/10/2018


Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün İYİ PARTİ grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasında MHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Giresun Milletvekilimiz AK PARTİ iktidara geldiğinde fındığın 90 sent olduğunu söylemiştir. Kendisinin akademisyen olduğunu...

CEMAL ÖZTÜRK (Giresun) - Doğru değil mi Cemal Bey, doğru değil mi ama?

CEMAL ENGİNYURT (Devamla) - Doğru olup olmadığını söyleyeyim, siz de teyit edin.

1 milyon 750 bin lira olarak o gün fındığın taban fiyatını açıkladık. Dolar da 1 lira 10 kuruştu, bu da 1 dolar 60 sent ediyordu. Dolayısıyla o günlerde yine 57'nci Hükûmetin aldığı tedbirlerle, 100 trilyon kaynak aktarıldı, bu millet 2002 yılında 7 milyona fındık sattı. Dolayısıyla bunu siyasi malzeme yaptığımızı söyleyip bize sitem etme yerine, benim size tavsiyem şu: Altı ay sonra seçim var. Verin fındığa 15 lira, millet de oyu size versin. Niye böyle feryat ediyorsunuz? Millet perişan diyoruz, milletin durumu iyi değil diyoruz, millet sıkıntı yaşıyor diyoruz, millet evine ekmek götüremiyor diyoruz ama siz hâlâ çıkıp diyorsunuz ki: "Bunu siyasi malzeme yapıyorsunuz." Milletvekilleriniz de bunu Karadeniz'de böyle söylüyor. Neyin siyasi malzemesi? İnsanların dertlerini dile getirmek, insanların hakkını, hukukunu aramak, verilmeyen bir hakkı istemek neden siyasi malzeme olsun? Bu millet bizi, sizi niye seçti? Bizi, sizi bu Meclise, fındığın, kayısının, domatesin, biberin, patlıcanın, Andımız'ın da dâhil bu ülkenin hakkını, hukukunu savunsun, korusun diye seçti, gönderdi. Dolayısıyla bizi suçlama yerine, bu önergeye "kabul" oyu verin, birlikte araştıralım. Sizin çalıştayınıza zaten bizi davet etmeyeceksiniz, yüksek derecede bir kibre sahipsiniz, bizi ciddiye almıyorsunuz, bu önergeye "kabul" verin, bizi de yalan beyanla lütfen suçlamayın. Tekrar söylüyorum, seçimler mart ayında, fındığa 15 lira verin, bu millet de size oy versin.

Saygılarımı sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)