Konu:Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün İyi Parti Grup Önerisi Üzerinde Ak Parti Grubu Adına Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:9
Tarih:23/10/2018


Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün İYİ PARTİ grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ERHAN USTA (Samsun) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Şimdi, az önce Adalet ve Kalkınma Partisinden söz alan hatip çalışma grubu kurulduğunu söyledi. Bakın, on altı yıllık bir iktidarın yapacağı iş, fındık üreticisi bu kadar mağdurken ve fındık her sene burada tartışılırken bugün çalışma grubu kurmak değil arkadaşlar. Geçen hafta burada bir Meclis araştırması komisyonu kurulması konusunda hemen hemen bütün siyasi partilerin bir fikir birliği vardı. Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkan vekili arkadaşımız da bunun bu hafta Meclise getirileceğini söylemişti. Şimdi bu söz verilmişken "Bugün biz çalışma grubu kurduk, kendi aramızda bu konuyu çalışıyoruz." demek yeterli değil. On altı yıl aradan sonra bir çalışma grubu kurup kendi aranızda fındık konusunu çalışıyorsunuz; bu olmaz, bunu hiçbir şekilde kabul etme imkânımız yoktur.

Ayrıca, hatip "Samimi bulmuyorum." diyerek açık bir sataşmada bulunmuştur. Sataşmadan da söz istiyoruz efendim.

BAŞKAN - Buyurun.

ERHAN USTA (Samsun) - Cemal Bey konuşacak.