Konu:İyi Parti Grubu Önerisi Münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:9
Tarih:23/10/2018


İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MHP GRUBU ADINA MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İYİ PARTİ Grubunun fındık çiftçisinin sorunlarının araştırılmasıyla ilgili olarak vermiş olduğu önerge hakkında Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım.

Sözümün başında Sayın Başkanımıza hayırlı hizmetler diliyorum, başarılar diliyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Devamla) - Değerli arkadaşlar, güncelliğini hâlâ muhafaza eden bir mesele fındık meselesi. Üretici çok zor durumda, çok büyük bir sıkıntı içerisinde. Geçtiğimiz hafta Genel Kurulumuzda bu meseleyle alakalı Milliyetçi Hareket Partisinin vermiş olduğu önergenin tartışılması sürecinde ve oylanmasında çok farklı sahneler söz konusu oldu. Milletimizin gündemine bu mesele taşındı ve bu, bölgemizde, özellikle fındık çiftçimiz nezdinde büyük hayal kırıklığı yarattı.

Bu meselenin niye böyle bir inatlaşmaya kurban gittiğini anlamakta güçlük çekiyoruz arkadaşlar çünkü fındık Karadeniz Bölgesi'nin, Türkiye'nin çok önemli, stratejik bir zirai ürünüdür, Türkiye adına çok önemlidir, çok sayıda aile bu yolla geçimini sağlamaktadır. Ancak her nedense bu meselenin görüşüldüğü mesela bugünkü toplantımızda, fındık bölgesinde, fındık üretilen bölgelerde yaşayan o bölgenin milletvekillerini şu an sıralarımızda görememekten ötürü de ayrıca üzüntü yaşamaktayız.

Şimdi, hangi partiden olursa olsun bu araştırmanın yapılamamasını anlamak mümkün değil. Biz çiftçilerimizin problemlerinin her şekilde bir araştırma komisyonu teşekkül ettirilerek görüşülmesinde, araştırılmasında büyük yarar olduğu düşüncesindeyiz çünkü fındık meselesinde büyük sıkıntılar söz konusudur.

Dün ifade edildiği gibi, TMO tarafından destekleneceği ifade edilen fındığın bu sene kaderine terk edildiğini, çiftçinin, üreticinin yalnız bırakıldığını ve çaresizliğe terk edildiğini hep birlikte müşahede etmekteyiz. Fındık pazara ilk indiğinde bölge milletvekilleri kalktılar dediler ki: "Hiçbir problem yok, 14-15 liraya fındık şu an satılıyor, kazanç güzel, hiçbir sıkıntı yok." Böyle ifadeler söz konusu oldu, bunu hep birlikte takip ettik. Şu an fındık 11-12 liralarla piyasada satılmaktadır. Rekoltede sıkıntılar vardır, bazı bahçelerde ürünler yetişebildiği gibi...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayın Sayın Milletvekili.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Devamla) - ...bazı bahçelerde ürünler yetişememektedir. Çiftçimiz şu an kan ağlamakta ve bu fındığının değerlenmesini beklemektedir ama ne yazık ki fındık bir İtalyan şirketinin tekeline terkedilmiş durumdadır. Buna biz müsaade edemeyiz. Bahçelerimizde "akıllı tarım" tabelasıyla bu firmaların artık bahçelere kadar girdiğini görüyoruz. Yarın bu çiftçinin bahçesini de elinden alıp icara verip onun o bahçelerde kiracı hâline getirilmesine göz yummamalıyız. Buna karşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak da gereken tedbirleri üretmek durumundayız. Fındık çiftçisini yalnız bırakmayalım. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Rekabet Kuruluna başvuru da dâhil olmak üzere, bu rekabeti engelleyen, hâkim durumunu kötüye kullanan bu firmayla alakalı olarak elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz ve bu haksızlığın önüne geçmek için gereğini yapacağız ama biz sadece Milliyetçi Hareket Partisi olarak değil, bütün siyasi partilerin bu meseleye sahip çıkmasını bekliyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ALİ ÖZTUNÇ (Kahramanmaraş) - Biz varız.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Devamla) - Bu meseleye sahip çıkan kim varsa onlarla beraber bu meselenin halli için elimizden geleni yapacağız.

Ben bu vesileyle Genel Kurulu saygıyla selamlıyor, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bülbül.