Konu:Celal Adan'a Meclis Başkan Vekilliği Görevinde Başarılar Dilediğine, 23 Ekim 2011 Van Depreminde Hayatını Kaybedenlere Allah'tan Rahmet Dilediğine Ve Ülkenin Stratejik Tarım Ürünlerini Bir Bütün Olarak Değerlendireceklerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:9
Tarih:23/10/2018


Celal Adan'a Meclis Başkan Vekilliği görevinde başarılar dilediğine, 23 Ekim 2011 Van depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediğine ve ülkenin stratejik tarım ürünlerini bir bütün olarak değerlendireceklerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Ben de diğer arkadaşlarım gibi size yeni görevinizde başarılar diliyorum. Türk siyaseti için bir duayensiniz, bugüne kadar görevinizi fevkalade ifa ettiniz, bu görevinizin de aynı şekilde olacağı inancındayım. Başarılar diliyorum tekrar.

Ben de konuşmamın başında, geriye dönüp baktığımda, ülkemizde son yüzyılda aslında 56 tane büyük deprem olduğunu ve bu depremlerde 81 binden fazla insanımızın hayatını kaybettiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bizim bir yaramız depremler. Ülkemizde en son 23 Ekim 2011'de 601 insanımız Van'da hayatını kaybetti, 4.152 yaralı var ama bunların da ötesinde, hayatında depremin açtığı yaralarla yoluna devam eden insanlar var, milletvekili arkadaşlarımız var aramızda. O sebeple, bu yaralarla iyi olarak yola devam etmek bir taraftan da çok anlamlı diye düşünüyorum. Tekrar rahmetle anıyorum, hâlâ yarası açık olanlara şifa diliyorum.

Diğer taraftan da devletimiz bu manada -biraz sonra arkadaşlarımız konuşmalarında ifade edecekler- çok büyük gayretler sarf etti insanımızın hayatının normale dönmesi için Van'da, daha evvelki deprem bölgelerinde. Bundan sonra da gayretlerimiz devam edecek.

Biraz evvel mevkidaşım Sayın Altay söz verdiğimizden bahsetti, bir cümleyle ifade etmek isterim.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Evet.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Biz sözümüze her zaman sadıkız, verdiğimiz hâliyle sadığız ama verdiğimiz söz şöyleydi: Ülkemizin stratejik tarım ürünleri var. Bunlar içerisinde incir var, üzüm var ve elbette fındık da var. Fındık üreticisinin problemlerine, dertlerine vâkıfız. Bunları bir bütün olarak değerlendireceğiz. Hep beraber değerlendirerek artık bunu Türkiye kamuoyunda bir mesele olmaktan çıkarmak istiyoruz ama dediğim gibi tek başına değil, diğer ürünlerle birlikte değerlendireceğimiz konusunda bir söz verdik. Tekrar teyit etmek istedim.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Ben teşekkür ederim.