Konu:Celal Adan'a Meclis Başkan Vekilliği görevinde başarılar dilediğine, TBMM TV'nin yayın sürelerine, ailelerin şüpheli asker ölümleriyle ilgili taleplerine, SMA hastalarının yaşadığı mağduriyete, 22 Ekim şair Ciğerhun'u 34'üncü ölüm yıl dönümünde saygıyla andığına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:9
Tarih:23/10/2018


Celal Adan'a Meclis Başkan Vekilliği görevinde başarılar dilediğine, TBMM TV'nin yayın sürelerine, ailelerin şüpheli asker ölümleriyle ilgili taleplerine, SMA hastalarının yaşadığı mağduriyete, 22 Ekim şair Ciğerhun'u 34'üncü ölüm yıl dönümünde saygıyla andığına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, ben de öncelikle görevinizde başarılar diliyorum.

Tabii, öncelikle, salı günleri partilerin grupları yapılıyor ve galiba TBMM TV -özellikle bizim açımızdan birçok medya sansürünü, özel kanalların sansürünü düşündüğümüzde- en azından eşit kullanım açısından ilkeleri, kuralları belli bir mekanizma olması gerektiği hâlde bugün bizim grubumuzun yayını bir önceki grubun süresinden yirmi dakika sonra yani 12.45'te başlaması gerekirken 13.05'te başladı ve 13.30'da da bitti yani bizden sonraki grubun süresi başlamadan on beş dakika önce de bitti. Yani sadece elli dakika olması gereken sürenin yirmi beş dakikası kullanıldı, bunu özellikle dikkatinize sunmak istiyorum.

Meclisten beklentisi olan birçok kesim var ve bu insanlar mağduriyetlerini bazen ilgili kurumların önlerinde bazen Meclis koridorlarında arıyorlar. Bu hafta grubumuza gelen, muhtemelen diğer grupları da dün itibarıyla ziyaret etmeye başlayan şüpheli asker ölümleriyle ilgili ailelerin kurduğu dernekler var. Bu ailelerin talepleri çok ağır talepler değil. Sadece çocuklarının gerçek ölüm nedenlerini bilmek ve birkaç yıl sonra çocuklarının kanlı elbiselerinin kendilerine gönderilmesi gibi sürprizlerle karşılaşmak istemiyorlar. Bu galiba onların haklı talepleri dolayısıyla bütün Genel Kurulun bunu duymasının önemli olduğunu düşünüyoruz.

Yine gündemdeki önemli taleplerden biri SMA hastalarıyla ilgili. İnsanlar Sağlık Bakanlığının önünde birkaç gündür oturma eylemi yapıyorlar ve sadece tedavi hakkının, Anayasa'da güvence altına alınmış olan sağlık hakkının bir parçası olan tedavi hakkının gereğini bekliyorlar. Birçok yere kaynak bulunurken SMA hastalarına bu kaynağın tahsis edilmemiş olmasının mağduriyetinin galiba burada partilerüstü bir duyarlılıkla ele alınması gerekiyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayın Sayın Bilgen.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, son olarak da bir anma ve hatırlatma yapmak istiyorum.

Anadolu, imparatorluk bakiyesi bir coğrafya ve Kafkaslardan, Balkanlardan, Orta Doğu'dan çok ciddi biçimde göç aldığından hemen hemen bölgedeki bütün dillerin konuşanları var, savunucuları var, dernekleri var ve bu dillerin varlığını koruması bu ülke için bir zenginlik, Türkçe için de bir güçtür aslında. Dolayısıyla buradaki her dilin korunması, yaşatılması galiba siyasi sorumluluk açısından da önemli. Bugün, Kürt dilinin korunmasıyla ilgili, hayatını buna adamış ve vefatına kadar bunun için büyük çaba sarf etmiş bilge bir kişi, şair Ciğerhun'u özellikle ölüm yıl dönümünde anmak istiyorum.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN - Teşekkürler.