Konu:Bursa'nın Büyükorhan İlçesi Karaağız Köyünde Yapılmak İstenen Biyokütle Atık Enerji Tesisinin Yaratacağı Sorunlara İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:9
Tarih:23/10/2018


Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Karaağız köyünde yapılmak istenen biyokütle atık enerji tesisinin yaratacağı sorunlara ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ERKAN AYDIN (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Karaağız köyünde yapılmak istenen biyokütle atık enerji tesisini daha önce buradan, Meclis kürsüsünden dile getirmiştim. Halkın istememesine rağmen, köylüye hiçbir şekilde sorulmadan, ÇED raporu alınmadan yetkili firma buralarda çalışmalara ve kazılara başlamıştır. Tabiat ve Kültür Varlıklarını Korumu Kurulunun burada bir tümülüs yolunun ve tarihî antik kentin olduğunu bildirmesine ve bunun sonucuna kadar beklemesine rağmen kazılar da devam etmektedir. Köy halkı kesinlikle burada, doğayı, halkı, orada yaşayan bütün canlıları etkileyecek, kanserlere sebep olacak böyle bir yapıyı istememektedir ve bunun için de haklı olarak kendi haklarını hem hukuk yoluyla hem de demokratik kanallarla arıyorlar. Bu sebeple 27 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te Bursa Heykel'de de bir basın açıklaması yapacaklardır. Bütün halkımızı, Bursa'mızı oraya davet ediyoruz Büyükorhan Karaağız köyünün yanında olmaya.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Aydın.