Konu:Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:8
Tarih:17/10/2018


Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu torba yasalarla ilgili, hükûmet varken, bakan varken Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunun yanlışlığını ifade ediyorduk. "Sistem değişti, bundan sonra milletvekilleri kanun teklifi verecek." dediler ama nedense milletvekilleri de torba yasayla Meclisin önüne gelmeye başladı. İşin garibi de yalnızca 1'inci partinin milletvekillerinin kanun teklifleri buraya iniyor, diğer kanun teklifleri buraya hâlâ gelmedi, gelmiyor.

Şimdi, kanun teklifini veren milletvekili arkadaşımız geldi, "Halkın taleplerini buraya yansıttık, bizden istenenleri biz buraya koyduk." dedi. Şimdi, çok merak ediyorum, Mustafa Bey burada değil herhâlde, kanun teklifinde bulunan Tekirdağ Milletvekilimiz?

MUSTAFA YEL (Tekirdağ) - Buradayım.

ÖMER FETHİ GÜRER (Devamla) - Madde 47 diyor ki... "Emniyet personeli disiplin amirlerinin ceza yetkilerinin gösterildiği çizelgeye Teftiş Kurulu Başkanı, Özel Harekât Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı eklenmeli." diye hangi vatandaş gelip de bu talepte bulundu, açıkçası bunu merak ediyorum.

Keza madde 3'te de -üzerinde birkaç söz edeceğim- polis memurluğundan başpolis ve kıdemli başpolis memurluğuna geçişi düzenleyen maddenin kaldırılmasını hangi başpolis talep etti, hangi yurttaşımız talep etti? Biraz samimi olalım. Bu, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanıyor, size veriliyor, siz buraya getiriyorsunuz.

Bakın, ben kanun teklifleri verdim, CHP'li arkadaşlarımız verdi. Bize de halktan ne geliyor, biliyor musunuz: Emeklilikte yaşa takılanlar, 3600 ek göstergede verilen sözler, stajyer ve çıraklar -sosyal güvenlik kapsamına işe başladıkları gün alınmaları taşeron işçilerden kadroya giremeyenler, çocuk işçilik, geçim sıkıntısı çeken kesimlerin sorunları, kadınlarla ilgili düzenlemeler, elektrik faturalarında TRT payının kaldırılması, silah ruhsatıyla ilgili düzenleme, hayvan haklarıyla ilgili düzenleme, intibak yasasıyla ilgili düzenleme, şehit aileleriyle, gazilerle ilgili düzenlemelerde kanun teklifleri verdik ama Meclise bunlar gelmiyor. Halkın gündemi demek ki başpolislik kalksın mı kalkmasın mı, gündem bu.

Bakınız, arkadaş, siz bu yasayı 2010 yılında getiriyorsunuz. Başpolislikle ilgili ihtiyaca dair dönemin Bakanı Atalay diyor ki: "Motivasyonu artırıcı, 10 kişiye 1 yönetici, özel timlerde görev yapacak başlarında bir arkadaşları olsun, polis merkezlerinde ihtiyaç var." 2010'da getiren sizsiniz, sekiz yıl sonra bunu kaldıran sizsiniz. Buradaki arkadaşları sözlü sınava tabi tutacaksınız. Polisler üzerinde sözlü sınavı uygulamaya koyduğunuz zaman amaçladığınız sizden olan-sizden olmayan ayrımı. Niye yazılı sınavla yetinmiyorsunuz? Bunların komiser yardımcısı olması için önünü açıp bu arkadaşlarımıza hakkını niye vermiyorsunuz? Yarın onlar bugüne kadar amirlik yaptığı arkadaşlarının yanında memur olarak tekrar nasıl çalışacaklar, nasıl motive olacaklar? Zaten Emniyet mensuplarının 3600 ek göstergelerini çıkarmadınız, teşkilatın özlük haklarıyla ilgili iyileştirme yapmadınız, onların çalışma koşullarını iyileştirmediniz; bunlarla ilgili düzenlemeler yapmak yerine kalktınız var olan, mevcuttaki sistemi, kendi getirdiğinizi kendiniz kaldırıyorsunuz.

Değerli arkadaşlar, bu kanun torba olduğu için içinde çok şey var, zaman kısıtlı ama birkaç konuya daha değinmek istiyorum. Trafik kurallarına uymayanlarla ilgili ceza maddeleri var yani vatandaş yanlış yaptıkça "Para öde." diyorsunuz. Doğru, trafikle ilgili düzenlemeler mantıklı. Sayın Bakan Yardımcısı trafikle ilgili yollara koyulan maketler için sorduğum soruya "500 yere kondu, yerel yönetimler de bu konuda parasal destek sağladı." dediler ve bu maketler kazaları yüzde 17 önlemiş. O zaman, maketin bu kadar etkili olduğu yerde eğitimi geliştirsek yani ille ceza yazarak insanları bir yerde zorunlu hâlde mağduriyete itmenin ne âlemi var? Hurda araç için 2 bin lira ceza yazıyorsunuz, hurda aracın kendisi 2 bin lira. Bir dönem sonra, seçime doğru geleceksiniz "hurda araç için yazılan cezaların affı kanun teklifi" diye teklif getireceksiniz. Arkadaş, zaten o aracın değeri 2 bin lira etmez, adamcağız mecbur, mağdur; o anlamda, trafiğe çıkmasını engelleyin, niye onunla ilgili önlem almıyorsunuz?

Bunun yanında eğitimi geliştirmenin yollarını aramak şart. Bakınız, uyuşturucu yaşı 10 yaşına kadar indi, bununla ilgili getirilecek bütün kanun teklifleri, önerileri ve önlemlerinde biz sizinle beraberiz. Bu ülkenin en büyük sorunlarından biri uyuşturucu. Ahlak ülkede çökme noktasına erdi. Sizin döneminizde fuhuş arttı, uyuşturucu arttı; buna benzer olumsuzluklar bu ülkenin başına bela oldu. Kalkması, yok olması için verilecek her mücadelede Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz varız diyorum.

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)