Konu:Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:8
Tarih:17/10/2018


Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) - Sayın Başkan, 4447 sayılı Yasa'yla emeklilikte yaşa takılanların hakları gasbedilmiştir. Şu anda, emeklilikte yaşa takılanların beklentisi bir lütuf değil, gasbolan bir hakkın teslimidir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa hukuk geriye doğru işlemiştir. Dolayısıyla 1987 yılından bu tarafa sigortalı olup bugün, otuz bir yılını tamamlamış, yaklaşık 47-48 yaşına gelmiş bir insana siz "43 yaşında emekli olmayı hak etmiyor." diyemezsiniz. Dolayısıyla bu bir hak lütfu değil, gasbedilen bir hakkın iadesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu hakların emeklilikte yaşa takılanlara iade edilmesi bizim görevimizdir diyor, saygılar sunuyorum.