Konu:Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın Yaptığı Açıklamasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:8
Tarih:17/10/2018


Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MENSUR IŞIK (Muş) - Teşekkür ederim Başkanım.

Şimdi, tabii, bizim burada hiç böyle -yani hatip, AKP yetkilisi çok üzerine alınması ama- edebiyata ihtiyacımız yok Başkanım. Maddi vaka çok net bir şekilde ortadadır, görüntüleri açarsınız bakarsınız, çok net bir şekilde.

Bir kez şunu söylemek gerekiyor: Savcının derhâl soruşturma başlatması gerekir. Savcının kendisinin orada görevlendirilen kolluk güçleri hakkında, o asker hakkında derhâl soruşturma başlatıp Yusuf Ok'un ne şekilde öldürüldüğünü açıklığa kavuşturması gerekmektedir. Yani yapılan şu Sayın Başkanım, Muş Valisinin yapmış olduğu açıklama şu: "5 terörist ölü olarak ele geçirildi." Aslında 4 PKK'li var, biri de sivil. O sivil de direkt aynı şekilde değerlendirilmiştir ve öyle kayda girmiştir. Bu açıdan şunu görmek lazım, net bir şekilde ortada: Yani siyasi iktidarın yereldeki ayağı olan vali... Artık yereldeki ayağı diyoruz, mülki idare amiri falan, devletin valisi falan değil, AKP'nin il başkanı olarak zaman zaman karşımıza çıkmaktadır seçim çalışmalarında. Ben sadece bugünkü Sayın Valiyi kastetmiyorum, önceki valiler çok daha ateşli bir şekilde çalışıyorlardı AKP il başkanı gibi. Dolayısıyla durum ortadadır, çok nettir. AKP, siyasi iktidar eğer "Biz yargısız infazlara karşıyız, geçmişte de oldu." diyorsa ve geçmişte olanlara karşı bir duruşu vardıysa... Ki bunu birkaç sene önce çok net bir şekilde dile getiriyordu. Bugün de Varto ilçemizde olan yargısız bir infazdır, açık bir infazdır, çok net bir şekilde ortadadır. Yani biz bunu hiçbir şekilde ne siyasi iktidarı ne de kolluk güçlerinden herhangi bir kişiyi zan altında bırakmak amacıyla söylemiyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayın Sayın Işık.

MENSUR IŞIK (Muş) - Biz hukuk devleti iddiasında olan bir devletiz; bu, Anayasa'yla sabit. Bunun sadece ve sadece yazılı bir şekilde kalmaması açısından bu soruşturma bizim açımızdan bir semboldür, bir milattır, bir örnektir. Bunun gereğinin mutlaka ve mutlaka yapılması gerekmektedir. Aksi hâlde, işte iç hukuk yolları, savcıymış, mahkemeymiş, istinafmış, Yargıtaymış, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Haklarıymış; bunların hepsi işin boş kısımları Sayın Hatibim, Sayın Başkanım. O açıdan yani biz reel olarak bir adım istiyoruz, gereğinin yapılması gerekiyor. Biz bunun mutlaka ve mutlaka takipçisi olacağız.

Teşekkür ediyorum Başkanım.