Konu:CHP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:8
Tarih:17/10/2018


CHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HDP GRUBU ADINA ADNAN SELÇUK MIZRAKLI (Diyarbakır) - Teşekkürler Sayın Başkan.

Değerli vekiller, şimdi, özellikle biraz önceki sevip sevmeme metaforundan hareketle sevmenin ötesinde yaptığımız her işin, verdiğimiz her kararın onur, vicdan, hak ve adalet üzerine olması gerektiğinden hareketle söyleyeceğim. Ben de güzel bir Karadeniz fıkrasıyla belki bu ortamı biraz daha şenlendirerek başlamak isterdim ama o Karadenizlilerin büyük emeği olan, büyük alın teri olan fındık konusunda bir Diyarbakır milletvekili olarak konuşacağım.

Takdir edersiniz ki arkadaşlar rakamsal düzeyde birçok bilgiyi verdiler. Ben de bunların bir kısmını, belki daha farklı bir açıdan tekrar etmekle beraber aynı zamanda o fındığı üreten dediğimiz, o ağaçlarda çalışan, oralarda fındığı toplayan o mevsimlik işçilerden hiç bahsedilmedi. Oraya da vurgu yapmayı buradan bir görev olarak ifade ediyorum.

Şimdi, arkadaşlar bu senenin başında ilk olarak fındık fiyatlarının piyasası oluşurken 14,5 lira civarında ifade ediliyor; ben notlarımdan, Düzce Ziraat Odasının notlarından söylüyorum. Ama yıl içinde oluşan ortalama fiyatlar belli. Hatta ve hatta o demin de ismini tekrar etmekten kaçındığım, o tekel hâline gelmiş olan yabancı, ithalatçı ve piyasa yapıcı firmanın piyasada üreticinin emeğini nasıl berhava ettiğinin örnekleriyle dolu. Yani 7,5 liralara kadar düşen fındık fiyatları var. Bu firma kendi ülkesinde, İtalya'da yüzde 50 kalitedeki fındığı 20 liradan alırken bizim ülkemizde 10,5 liradan almakta. Şimdi, eğer burada kendi üreticimizin emeğini berhava eden bu tür tutumlara nasıl kapı araladık dersek 2014 yılında Türkiye'deki -yine ismini anmayacağım- bir firmanın yüzde 10 ortaklığını alarak piyasaya giren bu firma Rekabet Kurulunun onayıyla zaten bu güce ve bu imkâna ulaşıyor.

Özellikle fındık üreticileri defalarca bu piyasadaki sıkıntıları, yürüyüşleriyle kamuoyuna medya aracılığıyla duyurdular, partilere ulaştırdılar ama ne hikmetse, bu kadar üreticinin yanında olduğunu söyleyen iktidar ehli, Toprak Mahsulleri Ofisiyle piyasaya girerek âdeta piyasa yapıcı bir aktör olarak bunları bu tekellere peşkeş çeken politikaların elinden kurtaramadılar. Buradan da bunu tekrar vurgulamak istiyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun Sayın Mızraklı, sözlerinizi tamamlayın.

ADNAN SELÇUK MIZRAKLI (Devamla) - Fındık deyince gözden kaçırdığımız, ıskaladığımız bir durum var arkadaşlar. Her sene o mevsimde oraya giden, o fındığı toplayan on binlerce, yüz binlerce insan var. Dere kenarlarında ya çadırlarda ya araçlarından oluşturdukları yerlerde çoluk çocuğuyla büyük bir perişanlık çekerek oralarda kalırlar. Zaman zaman tacizlere, zaman zaman saldırılara maruz kalırlar. Ama onların emeğini hiç konuşmayız, onların iş güvenliklerini hiç konuşmayız, onların çocuklarını hiç konuşmayız, anneleri babaları fındık toplarken ne yaparlar, hiç düşünmeyiz. O yüzden de bu noktada eğer fındık sorununu tekrar konuşuyorsak oradaki mevsimlik işçilerin de sorunlarını bir kez daha gündeme getirerek sizlerin de bu konuda özellikle önerilerinizi geliştirmenizi bekliyoruz.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (HDP sıralarından alkışlar)