Konu:CHP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:8
Tarih:17/10/2018


CHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MHP GRUBU ADINA CEMAL ENGİNYURT (Ordu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisinin vermiş olduğu fındık araştırması önergesiyle ilgili söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, fındıkla ilgili olarak üç aydan bu tarafa sürekli konuşuyoruz. Biraz evvel AK PARTİ sözcüsü arkadaşımız "AK PARTİ iktidarında fındık gereken değeri bulmuştur." dedi. Biz geçen sene fındık yaktık, ondan önceki senelerde mitingler yaptık. Tabii, bunu yapmış olmamız AK PARTİ'nin az oy almasına sebep olmadı. Şundan dolayı övünebilirsiniz ve de övünüyorsunuz: "Siz fındığı ne kadar mesele ederseniz edin ama AK PARTİ'ye oy veriyor bu millet." diyebilirsiniz, diyorsunuz da. Lakin 24 Haziranda Ordulu gereken desteği göstermedi size, yüzde 63'ten yüzde 48'e düştünüz.

Ordulu bir mesaj verdi, dedi ki... Sayın Cumhurbaşkanına yüzde 65 oy vererek Sayın Cumhurbaşkanının seçilmesi noktasında hiçbir tereddüde mahal bırakmadı. Adalet ve Kalkınma Partisi yüzde 48, Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 17 oy aldı, Sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 65 oy aldı. Ben de fazlasıyla çalıştım Sayın Cumhurbaşkanı seçilsin diye, hiçbir rahatsızlığım yok.

Ama lütfen bu araştırma önergesini dikkate alınız. Milliyetçi Hareket Partisinin vermiş olduğu araştırma önergesini dikkate almadınız. Ben bir şeye çok üzüldüm, ret çıktığında millî maç kazanmış gibi sevindiniz. Hayırdır, neye bu kadar mutlu oldunuz? (MHP, CHP ve İYİ PARTİ sıralarından alkışlar) Ne vardı bunda? Sayısal çoğunluğunuz zaten yeterli, istediğiniz şekilde reddedebiliyorsunuz ve ettiniz de. Bakın, Twitter'dan, Facebook'tan yazıyorlar. Özellikle ben fazlasıyla dikkat çekiyorum herhâlde ki "Ne oldu? Hani beraberdiniz ya, birlikteydiniz ya." diyorlar. Her ne kadar beraber yürümesek de yağan yağmurlarda sizinle, 24 Haziranda Cumhurbaşkanlığı seçimleri için birlikte yürüdük. Dolayısıyla milletin bizden beklentisi, AK PARTİ'nin Milliyetçi Hareket Partisinin vermiş olduğu bir önergeye... Altı üstü bir araştırma önergesi, ne fındığın fiyatını değiştireceksiniz ne de başka bir şey.

ALİ ÖZTUNÇ (Kahramanmaraş) - Hatır bilmezler, kadir kıymet bilmiyorlar.

CEMAL ENGİNYURT (Devamla) - Hiç olmazsa kadir kıymet bilin. (CHP sıralarından "Bravo!" sesleri, alkışlar)

ALİ ÖZTUNÇ (Kahramanmaraş) - Bilmezler, bilmezler, vallahi bilmezler.

CEMAL ENGİNYURT (Devamla) - Böyle sevinerek yaparsanız, böyle çok sevinirseniz, vallahi bu millet size fındığın operasını oynatır, tiyatrosunu oynatır. (CHP sıralarından alkışlar) Sizi 2019'da Cumhurbaşkanına karşı çok mahcup bir duruma düşürür.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sözlerinizi tamamlayın Sayın Enginyurt.

CEMAL ENGİNYURT (Devamla) - Siz Sayın Cumhurbaşkanına sahip çıkmak istiyorsanız... Milliyetçi Hareket Partisinin önergesine ret vererek büyük mutluluklar yaşadınız, sevinç yaşadınız. Benim de pek sevdiğim söylenemez ama CHP'nin önergesine gelin hep birlikte "evet" diyelim, destekleyelim. (CHP sıralarından alkışlar) Çünkü bu, 8 milyon üreticiyi ilgilendiriyor; bu, hakikaten fakiri, mağduru ilgilendiriyor. TMO mısır almaya kalkıyor, mısır satılalı iki ay oldu, mısır kalmadı, mısır tüccarın elinde. Hiç olmazsa fındığın yüzde 70'i hâlâ pazara inmedi; fındık üreticisine sahip çıkın, destek verin. Sonra, AK PARTİ vekilleri, özellikle Ordulu kardeşlerim boynu bükük kalıyorlar. Gelin, bunları boynu bükük bırakmayalım, memlekete yarın dik gitsinler. Onun için hep birlikte "evet" diyelim. Ha, oyumun rengi de "evet" olacak, onu da ilan ediyorum.

Saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)