Konu:Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:8
Tarih:17/10/2018


Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Değerli Başkan.

Tabii, bu soru bakana sorulduğu zaman "Seyahat hakkıdır, biz engelleyemezdik." diyor. Biraz önce AK PARTİ Grup Başkan Vekilinin açıklamaları Suudi Arabistan yetkilileriyle sürtüşmek istemediklerini gösteriyor, kötü olmak istemediklerini gösteriyor.

Siz hukukçusunuz Değerli Başkanım, Anayasa'mızın 2'nci maddesi "Türkiye Cumhuriyeti devleti, insan haklarına saygılı bir hukuk Devletidir." der. İnsan haklarına saygılı olmak, yaşam hakkına saygılı olmak demektir. Hiçbir hak yaşam hakkının üstünde değildir. Diplomatların dokunulmazlığı göreviyle ilgilidir, konsolosluğu içerisinde planlanmış bir cinayet işlemek değildir. Bu anlamda baktığımız zaman, Anayasa'mızın 16'ncı maddesi "Herkes bu haktan yararlanır, yabancılar da..." der.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Özür dilerim.

Bitiriyorum.

BAŞKAN - Tamamlayın.

Buyurun.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Hatta Anayasa'mızın 14'üncü maddesi "Temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırıcı faaliyetlerde ne devlet bulunabilir ne kişiler bulunabilir." der.

Olayımıza baktığımız zaman, âdeta konsolosluğun alanı... Yani Türkiye'de illegal örgütlerin, illegal yapıların bir faaliyet alanına Türkiye Cumhuriyeti devletinin izin vermemesi lazım. Türk Ceza Kanunu'nun 13'üncü maddesi der ki: "Şu, şu bentlerde sayılı olan hususlardan konsoloslar, diplomatlar bundan bağışık değildir." Bunun içerisinde Türk Ceza Kanunu'nun 77'nci maddesi "İnsanlığa karşı işlenen suçlar yani siyasi, felsefi düşünceden dolayı insan öldürmenin bir insanlık suçu olduğunu..." der, "yargılamadan muaf değildir" der. Bu açıdan bu konsolosun gözaltına alınmadan kaçmasına yol gösterilmesi, âdeta bir iş birliğini göstermektedir. Eğer bu lekeden kurtulmak istiyorlarsa şu anda konsoloslukta bulunanların hepsinin gözaltına alınıp işlem yapılması lazım.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)