Konu:İstanbul ili Adalar ilçesi Burgaz Adası'nda bulunan cemevi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 376 bin TL ecrimisil bedeli istemesinin inanç özgürlüğünün, ibadet özgürlüğünün engellenmesi olduğuna ve Meclis Başkan Vekili Mithat Sancar'ın bu konudaki düşüncelerini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:8
Tarih:17/10/2018


İstanbul ili Adalar ilçesi Burgaz Adası'nda bulunan cemevi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 376 bin TL ecrimisil bedeli istemesinin inanç özgürlüğünün, ibadet özgürlüğünün engellenmesi olduğuna ve Meclis Başkan Vekili Mithat Sancar'ın bu konudaki düşüncelerini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Değerli Başkanım.

Değerli Başkanım -benim elimde- İstanbul ili Adalar ilçesi Burgaz Adası'nda bulunan cemevi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 376 bin 926 lira 75 kuruş ecrimisil bedeli istiyor. Yani cemevi için 376 bin TL ecrimisil bedeli istiyor. Bu nedir? Burada, ecrimisil bedeli, işletilen yerlerle ilgili olarak, arazilerle, arsalarla ilgili olarak eğer ticari bir rant, kârı varsa para istenilir. Bu, inanç özgürlüğünün engellenmesidir, ibadet özgürlüğünün engellenmesidir. Bu, aynı zamanda mezhepçi bir yaklaşımdır. Kendi inancından, mezhebinden olmayan insanların kendi dinî ibadetlerini, inançlarını yapmasını paraya tahvil etmektir. Meclis Başkanı Vekili olarak ve insan hakları savunucusu olarak sizin buradaki düşünceleriniz nedir? Bu mezhepçi yaklaşıma karşı mısınız, değil misiniz? İktidarın bir an önce bundan vazgeçmesi gerekmiyor mu?

Teşekkür ederim.