Konu:HDP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:7
Tarih:16/10/2018


HDP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HDP GRUBU ADINA ÖMER ÖCALAN (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; emekli yurttaşların sorunlarının araştırılması ve bu sorunlara çözümlerin bulunması amacıyla sunduğumuz Meclis araştırma önergesi üzerine konuşacağım.

Umarım bu dönemde ülkenin tüm toplumsal sorunları konuşmayla, diyalogla çözülür. Bu temenniyle ilk konuşmamızı yapmak istiyorum.

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ekonomik krizin olumsuz etkilediği kesimlerin başında emekliler gelmektedir. Hâlihazırda çok düşük maaşlarla geçimlerini sağlamaya çalışan emekliler gerek enflasyon oranlarının rekor seviyelere çıkması sebebiyle gerekse de dolar kurunun artması neticesinde reel gelirlerinde yaşanan büyük düşüş karşısında çok ciddi sorunlar yaşamaktadırlar. Bilindiği gibi, emekli vatandaşlarımızın aldıkları maaş ortadadır ve alım güçleri büyük oranda düşmüştür, 1.400 liralardan başlayan maaşlar almaktadırlar ve kendi geçimlerini sağlayamamaktadırlar. Bu noktada da emekli yurttaşların ezici çoğunluğu bugün açlık ve yoksulluk sınırlarında yaşamaktadırlar. Örneğin, 2017 yılında ülkemiz yüzde 7,4 büyümüştür ama emekli maaşlarına yansıyan oran 2,2'dir. Burada kimlerin büyüdüğünden bahsetmek lazım. Kimler büyüdü ve bunun yansıması kimlere göre ve kimler üzerinden değerlendirildi? Bilindiği gibi, sermaye sahipleri, işverenler büyüdü ama bunun yansımasından maalesef, emekli olan vatandaşlarımız yararlanamadı. Geçim sıkıntılarından dolayı, emekli yurttaşlar, tekrar çalışmak zorunda kalmaktadırlar ama yaşları yüksek olduğu için iş bulamamaktadırlar. İş bulamayan diğer vatandaşlarımız da vardır.

Bilindiği gibi, son dönemde de üzerinde konuştuğumuz konu, emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımız vardır. 99'da bir yasa çıkarılmıştır, bu yasa geriye dönük aleyhte bir şekilde işletilmiştir. 8 Eylülde, 4447 numaralı Yasa o dönemde 700 bin insanın mağdur olmasına sebebiyet vermiştir arkadaşlar. Normal şartlarda hukukta geriye dönük aleyhte işletilmemesi gereken yasalar maalesef 99 yılında ihlal edildi ve 700 binin üzerinde insan bu durumdan etkilendi. Şu an, bilindiği gibi -muhalefet partileri de buradadır- bu tasarı, bu öneri hakkında bir komisyon da kurulabilir. Bu sorunu çözmemiz, bir arada konuşmamız ve önümüze bakmamız gerekiyor. Maalesef, burada takım tutar gibi herkes verilen önergelere karşı pozisyon alıyor. Geçmiş dönemlerde de muhalefet partileri bu konu hakkında önergeler verdi, bu konu gündemde birçok defa dile getirildi ama şu an mevcut durumda dört muhalefet partisinin oyları da yeterlidir. Emeklilikte yaşa takılanlar artık bu sorunun çözülmesini istiyor ve gündemde de büyük bir beklenti vardır. Cumhurbaşkanı da kimi noktalara değindi ama bu sorun ileri atılacak bir sorun değildir, bu konuyu konuşmamız gerekiyor. Tabii, bununla birlikte 12 milyon civarında emekli vardır. Bu insanların yaşam koşullarının düzeltilmesi için kimi girişimlerde bulunmamız lazım.

Son on altı yıl, AKP iktidarında, bilindiği gibi bir çok sorun ortaya çıkmıştır. Bunlardan bazılarına ben değineyim. Sendikal haklar sistematik olarak ihlal edilmiştir. Herhangi bir sendika kendi çalışanının haklarını savunamaz durumdadır. Asgari ücret ülkede ekonomik büyümeden payını alamadı. Gelir dağılımı daha da bozuldu, adaletsizlik daha da bozuldu. Maalesef ülkemizde de gelir dağılımındaki adaletsizliği en zirvede yaşadığımız dönemlerdeyiz. On altı yılda işsizlik sorunu çözülmedi, aksine daha da derinleşti. Büyük facialar yaşandı. Soma örneğinde görüldüğü gibi, birçok yerde büyük işçi ölümleri yaşandı.

Bu noktada biz tekrar tekrar vurgulamak istiyoruz: Meclisin dört muhalefet partisi bu noktada uzlaşırlarsa geçmişe dönük yaşanan bu sorunların, mağduriyetlerin giderilmesi gerekiyor. Hatta bu mağduriyetlerin bir derneği bile kurulmuş. Bu dernekte mücadele eden insanlar vardır. Tabii ki iktidar partisi, her zaman olduğu gibi ülkenin güllük gülistanlık olduğunu, yaşam standartlarının çok yüksek olduğunu...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sözlerinizi tamamlayın Sayın Öcalan.

ÖMER ÖCALAN (Devamla) - ...ülkemizin geliştiğini söylüyorlar ama şu an gidin bakın markete, diğer alışveriş yapılan merkezlere, insanların alım gücü kalmamış. Bu ülkede gıdaya, giyime yüzde 50'nin üzerinde zam yapıldı, son birkaç gündür yüzde 10 indirimi bir başarı olarak, enflasyonu düşürmek için bir başarı olarak göstermeye çalışmaktadırlar. Doğal gaza, elektriğe, suya yapılan zamlar ortadadır. Artık emekliler hakkında da kimi girişimlerin olması gerekiyor.

Bir de emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Bir de dün akşam kimi şeyler yaşanmış. Biz bu konu hakkında hangi partiden gelirse sonuna kadar destekliyoruz. CHP'den kimi arkadaşlar "tweet"lerde bu işi dile getirmişler, "Vay, HDP bu konuda karşı çıkıyormuş." Biz burada kamuoyuna tekrar belirtmek isteriz, biz bu konuda emeklilikte yaşa takılan yurttaşlarımızın yanındayız, bir an önce bu sorunların da çözülmesi gerekiyor.

Teşekkür ederim. (HDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Öcalan.