Konu:İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:7
Tarih:16/10/2018


İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

CHP GRUBU ADINA ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Dünya Gıda Günü'nü gıda üretimi, tüketimi ve gıda güvencesine ilişkin konuların dikkate alınacağı bir gün olarak düşünerek bazı konularda görüşümü ben de sizlerle paylaşmak istiyorum.

Gıda ülkemizde ciddi sorunlar yaşamakta, yokluk ve yoksulluk nedeniyle insanlar artık gıdada kaliteye, içeriğe bakmadan gıda temin etme yoluna gitmektedir. Bu anlamda, ülkemizde uygulanan yanlış tarım politikası ve besicilik politikası sonucunda gerek çiftçilerimiz gerekse besicilikle uğraşanlarımız ciddi mağduriyet yaşamaktadır. Bu anlamda, yem fiyatlarındaki artışlar artık süt ineklerini dahi kesime gider hâle getirmiştir. Bunlarla ilgili oluşan sorunların yanında, ülkemizde ciddi anlamda liyakatten uzaklaşılması sonucunda, Tarım Bakanlığında veterinerin yapması gerekli işi başka görevliler yapmakta, veterinerler de bürokratik işlerle uğraştırılarak kendi alanlarında yapabilecekleri işlerden mahrum bırakılmaktadır. 39 bin koyunun olduğu bir ilçede 1 veteriner, 1 sağlık görevlisiyle yılda 4 kez aşı yapılıp bunun sayımı, belgesi ve diğer işlerinin yapılması sağlanmaya çalışılmaktadır, o nedenle de sıkıntı vardır.

Değerli arkadaşlarım, sorunları konuşmazsak çözüm üretemeyiz. Bu anlamda, ülkemizdeki besicilerin mevcut koşullardan rahatsız oldukları gibi hastalıkların konuşulmasından da rahatsız oldukları bir gerçektir. Ancak ülkemizde "zoonoz" dediğimiz yani hayvandan insana geçen hastalıklarda -200'e yakın hastalık- insanlarımız risk altındadır. Bunun yansıması da daha yaygın olarak ithal hayvanlardan hastalığın ülkemize girişi olduğu yönündedir.

Bakınız, Bakanlık verilerine göre 2016 yılında 438 mihrakta sığır, 84 mihrakta koyun brusella hastalığı çıkmış, 1.055 mihrakta tüberküloz hastalığı, 73 mihrakta da şarbon hastalığı çıkmış. Yani bu hayvanların bulunduğu bölgede çıkan hastalığın anlatımı bu mihrak. Haymana'daki şarbon çıkan bölge daha önce karantina uygulanan bir bölge. Bakanlıktaki kadrolar değiştiği için kimin ne yaptığı belli olmadığından Et ve Süt Kurumu orada hayvan bulundurulması gerekmeyen alana hayvan koyuyor. Zaten gelen hayvanların varlığındaki hastalıklar oradaki diğer olumsuzluklarla birleştiği zaman sorun ortaya çıkıyor.

Bugün ülkemize giren etin durumunu ele alırsak gelen etlerin laboratuvar kontrolleri ağustos ayında yapıldı, hastalık ocak ayında anlatıldı insanlara, bu sürede ne olduğunu bilen yok. Çünkü lop et dediğimiz etin eğer karkas et değilse incelenmesi, menşesi, hangi hayvana ait olduğunu belirlemek kısa sürede mümkün olmuyor. Bu süre içinde eğer ülkemize lop et ithal ediyorsanız içine domuz mu kattılar, at mı kattılar, merkep mi kattılar, bunların da o etle birlikte ülkemize gelmesi olağan. Çünkü lop etleri kilo kilo alıp da laboratuvar incelemesi yaptırmanız mümkün değil.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun devam edin Sayın Gürer.

ÖMER FETHİ GÜRER (Devamla) - Örnekleme usulü bu etlerle ilgili inceleme yapılıyor. O zaman da bununla ilgili ciddi bir risk var, ülkemize lop et girişi mutlaka yasaklanmalıdır çünkü kesim noktasında bu etlerle ilgili yeter sayıda görevliyi gönderip her hayvanın kesilmesinin kontrolü mümkün değildir. Onun için, insanlarımıza "ne yediriyor, ne içiriyoruz"un sorgulanacağı bir süreç yaşıyoruz. Bu manada şarbon yetmez, ülkemizdeki tarım ve hayvancılıkta yaratılan bütün sorunların Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşulması, ele alınması gerekir. Tohumu ithal, gübresi ithal, ilacı ithal; enerjisi pahalı, mazotu pahalı, çiftçiye "Çiftçilik yap." diyorsunuz. Bununla ilgili gidip kredi alacak, krediyle ilgili de önünü tıkıyorsunuz, sonra Türkiye'de tarım ve hayvancılık bittikten sonra da çözümü ithalde arıyorsunuz. İthal ne demek? Yabancı çiftçiyi, besiciyi desteklemek demek. Kendi ülkemizin çiftçisini, besicisini destekleyelim, hayvan hastalıkları konusunda da hassas ve dikkatli olalım. Bu, Meclisin görevidir, araştıralım, sorun neredeyse soruna çözüm üretelim diyorum, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Gürer.