Konu:Suriye'de Süren İç Savaştan En Çok Etkilenen İlin Hatay Olduğuna, Hataylıların Ekonominin Canlanmasını Sağlayacak Adım Olan Yayladığı Sınır Kapısı'nın Açılmasını Ticaret Bakanından Talep Ettiğine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:7
Tarih:16/10/2018


Suriye'de süren iç savaştan en çok etkilenen ilin Hatay olduğuna, Hataylıların ekonominin canlanmasını sağlayacak adım olan Yayladığı Sınır Kapısı'nın açılmasını Ticaret Bakanından talep ettiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET GÜZELMANSUR (Hatay) - Sayın Başkan, yedi yıldır Suriye'de süren iç savaşın ve iktidarın izlediği yanlış Suriye politikasının en derinden etkilediği il Hatay'dır. Hatay ekonomisi, sosyal yapısı, imajı çok zarar görmüştür. Hatay'da ihracatın ve ekonominin canlanmasını, Hataylıların biraz olsun rahat bir nefes almasını sağlayacak en önemli adım Yayladığı Sınır Kapısı'nın açılmasıdır. Hatay'da vatandaşından esnafına, siyasetçilerinden yerel yönetimlerine, sivil toplum örgütlerinden en üst bürokrasi yönetimine kadar tüm Hataylılar bunu istemektedirler. Bu konuyu soru önergesiyle Ticaret Bakanına ilettim. Sayın Bakan 6 soruluk önergeme 3 cümleden oluşan ve mevzuatı anlatan bir cevap vermiştir. Sayın Bakan, Hataylılar mevzuatı duymak istemiyor, Hataylılar Yayladağı Sınır Kapısı'nın açılmasını istiyor. Lütfen, bu talebi bir an önce yerine getirin. (CHP sıralarından alkışlar)