Konu:Plan Ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in Soru-cevap Kısmında Yaptığı Açıklamasında Yanlış Anlamaya Mahal Vermemek Adına Düzeltme Yapmak İstediğine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:6
Tarih:10/10/2018


Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in soru-cevap kısmında yaptığı açıklamasında yanlış anlamaya mahal vermemek adına düzeltme yapmak istediğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ERHAN USTA (Samsun) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Az önce Sayın Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız soru-cevap kısmında bir açıklama yaparken belki bir yanlış anlaşılma olmuş olabilir diye bir şeyi düzeltmek istiyorum.

Bu Kalkınma Bankasının merkezi, amacı, sermaye yapısı gibi bazı hususların ana sözleşmede belirlenmesi hususunun Ziraat, Halk ve Emlak Bankasının düzenlendiği yasadan alındığını ve bu yasanın da kendi dönemlerinde çıkmadığını söyledi, doğrudur. Bu, Milliyetçi Hareket Partisinin de koalisyon ortağı olduğu dönemde çıkmıştır. Bu kısımda paralellik vardır, bu da doğrudur ancak hemen akabinde bir cümle geldi, belki kastınız o değildi, istisnalar anlamında da sanki orayla tam bir paralellik varmış gibi bir anlam çıkmış olabilir, oranın düzeltilmesi lazım. İstisnaların önemli bir kısmında paralellik var, orası doğru yani Ziraat, Halk ve Emlak Bankasında da ancak özellikle 3 konuda o 3 bankaya bir istisna tanınmış değil. Burada istisnalar biraz daha genişletiliyor. Bunlardan bir tanesi 132 sayılı TSE Kanunu, ikincisi 3624 sayılı KOBİ'lere ilişkin, oradaki teşviklere ilişkin, teşvik muafiyetlerine ilişkin kanun, üçüncüsü de ve önemlisi belki 5411 sayılı BDDK Kanunu'nun 53'üncü maddesi istisnası, muafiyeti.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Devam edin Sayın Usta, tamamlayın sözlerinizi.

ERHAN USTA (Samsun) - Bu, Emlak, Ziraat ve Halk Bankası için geçerli değildir. Bu anlamda burada bir genişletme vardır, bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek istedim.

Teşekkür ederim.