Konu:Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:6
Tarih:10/10/2018


Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Değerli Başkan.

Değerli milletvekilleri, Anayasa'mızın 104'üncü maddesinin on yedinci fıkrası diyor ki: "Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz." 104'üncü maddede, burada madem münhasıran Anayasa'nın kanunla düzenlenmesini öngördüğü hususlar kararnameyle düzenlenemiyorsa... Burada, Anayasa'nın kamu iktisadi teşebbüslerinin denetimiyle ilgili 165'inci maddesinde, bu konunun Meclisin denetimine tabi olduğu söylenmektedir. Ancak mevcut olan tasarının 6'ncı maddesinin (5)'inci fıkrası buradaki denetimin... Sadece ve sadece mevcut olan şirketlerden gelen raporlarla ancak Sayıştayın denetleyebileceğini söylüyor. Yani Sayıştay mevcut olan bu bankayı komple denetleyemeyecek. Bu, Anayasa'ya aykırı değil midir?