Konu:TBMM Internet sitesiyle ilgili uygulamalara ve Mecliste bitmek bilmeyen tamiratlara ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:6
Tarih:10/10/2018


TBMM Internet sitesiyle ilgili uygulamalara ve Mecliste bitmek bilmeyen tamiratlara ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Sayın Başkan, teşekkür ederim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi internet sitesinde hâlihazırda milletvekilleri sayfasına girdiğimizde "sahibi olduğu sözlü soru önergeleri" ve "ilk imza sahibi olduğu gensoru önergeleri" "imzası bulunan gensoru önergeleri" diye kaldırılmış olan uygulamalar yer almaktadır.

Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisinde bitmeyen bir tamirat var. Her yerde onarım sürüyor. Gerekli gereksiz, ekonomik krizin de olduğu süreçte yapılanlar var ama Halkla İlişkiler Binasına geçişteki polis memurları açık havada durdukları yerde, kışın geçtiğimiz dönemde ısıtıcıyla ısınmak zorundalardı. Ne yazık ki oraya kulübe yapılmıyor, onun dışındaki her yere yapılıyor. Bu iki konunun dikkate alınmasını temenni ediyorum.

Teşekkür ederim.