Konu:Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:6
Tarih:10/10/2018


Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

İSMAİL ATAKAN ÜNVER (Karaman) - Teşekkür ediyorum.

Teklife dair Komisyon muhalefet şerhimizde de açıkça sayılan, Anayasa'nın birçok hükmüne aykırı bir düzenleme getiren teklifin 3'üncü maddesiyle bütçe kanunu anlamsızlaştırılmaktadır. Bunun yanında, demokrasilerin ortaya çıkma sebebi olan halkın bütçe yapma hakkı da anlamsızlaştırılmaktadır. Bütçe, yürütmenin harcama yapmak için vatandaştan aldığı ön izindir. Teklifle Cumhurbaşkanına bankayı görevlendirme ve görevlendirmenin kaynağının hangi kurum ve kuruluşun bütçesinden karşılanacağını belirleme yetkisi verilmektedir. Bu düzenleme, Türk milletinin yüce Meclis eliyle kullandığı bütçe hakkının tek bir kişiye devri demektir. Bu durum, kuvvetler ayrılığına aykırı değil midir? Hep inkâr ettiğiniz tek adam rejiminin tescili değil midir? İşsizlik Fonu'nun başına gelen, getirdiğiniz bu düzenlemeyle, acaba başka hangi millî kaynak ve değerlerimizin başına gelecektir? Acaba başka hangi millî kaynaklarımız çarçur edilip yandaşa peşkeş çekilecektir?

Teşekkür ediyorum.