Konu:Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:6
Tarih:10/10/2018


Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Teşekkürler Sayın Başkan.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle sürekli işçi kadrolarına sınırlı da olsa geçen taşeron çalışanlarının 2020 yılı sonuna kadar Yüksek Hakem Kurulu sözleşmesine tabi tutulacak olması, çalışanlar arasında ücret farklılığını derinleştirmektedir. En alt limitten verilen yemek ücreti 5 liradır. Altı ayda yüzde 4 ücret zammı yıllık enflasyonun yüzde 25'e erdiği yerde hak kaybı artmaktadır. 2019 yılında yapılacak kamu iş toplu sözleşme görüşmelerinde taşeron çalışanı iken kadro alanlar da dâhil edilmelidir. AKP iktidarı, eşit işe eşit ücret ve kadro vermelidir. Asgari ücret üzerinden maaş uygulaması son bulmalı, enflasyon farkı tüm çalışanlara ödenmelidir.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.