Konu:Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:6
Tarih:10/10/2018


Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Değerli Başkan.

Bu teklifin 6'ncı maddesinin (1)'inci fıkrasında açık ve net "6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan ikincil mevzuata tabi değildir." diyor, bir. İki: (3)'üncü fıkrası aynı şekilde, gelir ve kurumlar vergisinden muaftır diyor. Bu muafiyet olması nedeniyle vergi müfettişleri de bunu denetleyemeyecek çünkü vergiden muaf. (4)'üncü fıkraya baktığımız zaman, Bankacılık Kanunu düzenlemesindeki denetimlerden muaf deniliyor. (5)'inci fıkraya baktığımız zaman, sadece bankanın vermiş olduğu raporla Sayıştay denetleyebilir diyor. Yani bağımsız olarak bunu denetleyemez ve bu anlamda "Denetler." diyen kanun teklifi sahibi arkadaşımız gelsin, bizi ikna etsin.

Yani bunu tüm milletvekillerinin ve kamuoyunun vicdanına bırakıyorum ben.

Teşekkür ederim.